Call for abstracts

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivien teema on kansalaisuus ja siihen liittyvät teot, hiljaisuudet ja tulkinnat. Kansalaisuutta lähestytään erityisesti muodollisesta asemasta riippumattomina poliittisina, eettisinä, kulttuurisina ja sosiaalisina tekoina (’Acts of Citizenship’), joiden kautta nuoret luovat ja elävät omaa kansalaisuuttaan. Kansalaisuuden arkipäiväisiä tekoja korostavalla näkökulmalla pyritään nostamaan esiin erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi ympäristöön, globaaliin vastuuseen tai vaikkapa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Vastaavasti näkökulman avulla voi tarkastella erilaisia toimimisen ja kuulumisen tapoja, joissa esimerkiksi kuluttajuus, digitaalisuus ja erilaiset aktivismin muodot ovat merkittävässä osassa. Samalla on tärkeää huomioida myös nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välinen suhde. Millaiseen kansalaisuuteen nuoria ohjataan, kuinka kauas nuorten ääni kantaa ja millaisia vaikutuksia nuorten kansalaisten teoilla on?

Päivien teemaan liittyvien esitysten lisäksi ohjelma on avoin myös muille nuorisotutkimuksen ajankohtaisille kysymyksille. Kannustamme myös nuorisoalan uusien näkökulmien ja menetelmien esiintuomista. Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta myös englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita.

Lähetä abstraktisi (max. 300 sanaa) 20.9. mennessä sähköisen lomakkeen kautta: https://www.lyyti.fi/reg/XVIII_Nuorisotutkimuspaivat_3183/fi

Päivien työryhmäkuvaukset löytyvät täältä: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/nuorisotutkimuspaivat/nuorisotutkimuspaivat-2019/tyoryhmat

Hyväksymispäätökset lähetetään 30.9. mennessä.

Jos et löydä sopivaa työryhmää, voit jättää abstraktin ja järjestelytoimikunta etsii esityksellesi sopivan työryhmän. Jos sinulla on kysyttävää tietystä työryhmästä, voit ottaa yhteyttä suoraan työryhmän koordinaattoreihin.

XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä.

Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujina ovat Shakuntala Banaji (London School of Economics), Michele Micheletti (Tukholman yliopisto), Eeva Luhtakallio (Tampereen yliopisto) ja Arto O Salonen (Itä-Suomen yliopisto).

*** 

This year’s Conference of Youth Studies explores youth and young people through the concept of citizenship and the acts, silences and interpretations relating to it. More specifically, citizenship is approached as political, ethical, cultural and social acts ('Acts of Citizenship') through which young people constitute themselves as citizens. By focusing on the everyday acts of citizenship, we aim to address diverse themes, such as environmentalism, global responsibility or, for example, sexuality, as well as various ways of participation and belonging, in which, among others, consumerism and digitalization play a significant role. Although the theme of the Conference of Youth Studies looks at citizenship through the acts of young of people, the question of power should not be ignored. What kind of citizenship is available for young people, how far does the voice of young people reach, and what are the effects of young people's citizenship acts?

We are now looking for presentations for the working groups. We welcome contributions related to the conference’s theme and other current themes in youth studies. We also encourage presentations that highlight new approaches and methods within the field of youth studies. The conference will primarily be held in Finnish, but presentations in English are also welcome.

Submit your abstract (max 300 words) by September 20th via the electronic form: https://www.lyyti.fi/reg/XVIII_Nuorisotutkimuspaivat_3183/en

The Conference of Youth Studies will also host a wide range of thematic working groups. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/nuorisotutkimuspaivat/nuorisotutkimuspaivat-2019/tyoryhmat

Approval decisions will be sent the latest September 30th.

Keynote speakers of the Conference are Shakuntala Banaji (London School of Economics), Michele Micheletti (Stockholm University), Eeva Luhtakallio (University of Tampere) and Arto O Salonen (University of Eastern-Finland).

XVIII Annual Conference of Youth Studies is organized by Youth Research Society and Youth Research and Development Centre Juvenia (South-Eastern Finland University of Applied Sciences).