Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari on foorumi, jonka avulla Nuorisotutkimusverkosto pyrkii edistämään nuorisotutkimusta valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaari on toiminut verkoston perustamisesta, vuodesta 1999 lähtien. Sen keskeinen tehtävä on tarjota eri organisaatioissa nuorisotutkimusta tekeville tutkijoille avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii tutkijakoulutuksen tukena. Vuosien aikana seminaari on tarjonnut kymmenille väitöskirjantekijöille mahdollisuuden asiantuntijaohjaukseen, vertaiskommentointiin ja verkostoitumiseen. Tutkijaseminaari kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Kenelle?

Tutkijaseminaareihin voivat osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita nuorisotutkimuksesta ja kulloinkin käsiteltävistä aiheista – tutkimuksen ja tutkijauran vaiheeseen katsomatta. Myös muut kuin tutkijoina työskentelevät ovat tervetulleita. Tutkijaseminaari on avoin myös muille kuin Nuorisotutkimusseuran jäsenille. Seminaareista tiedotetaan Nuotta-postituslistalla, jonka kautta myös pyydetään ehdotuksia käsiteltäviksi teemoiksi ja työpapereiksi.

Miten työskentelemme?

Tutkijaseminaari toimii pääosin teemapohjaisesti: käsiteltävät aiheet pyritään järjestämään temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Väillä järjestetään myös seminaareja ilman etukäteen valittua teemaa.

Tutkijaseminaarin toiminta perustuu vahvasti keskustelulle ja vertaiskommentoinnille. Työskentely rakentuu pääosin tutkijoiden omien työpapereiden käsittelylle. Välillä tutkijaseminaarissa kuullaan eri alojen asiantuntijavieraita.

Tutkijaseminaariin voi tuoda pohdittavaksi erilaisiin tutkimusaiheisiin, aineistoihin ja lähestymistapoihin liittyviä ongelmia ja kysymyksiä. Kommentoitavaksi voi tuoda esim. tutkimussuunnitelman, artikkelikäsikirjoituksen, konferenssipaperin tai osia käsikirjoituksesta, johon kaipaa monitieteisen tutkijajoukon kommentteja. Tutkijaseminaari tarjoaa myös mahdollisuuden pyytää kommentteja ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Ehdota teemaa, ota yhteyttä!

Seminaarin käytännön koordinoinnista vastaa tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti. Tutkimuspäällikölle voi lähettää ehdotuksia tulevien seminaarien teemoista ja käsiteltävistä papereista, ja hän vastaa myös muihin seminaariin liittyviin käytännön kysymyksiin.

Seuraavat avoimet tutkijaseminaarit

Menneitä tutkijaseminaareja