Seminaarit

Nuorisotutkimusseuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset keskustelutilaisuudet ja seminaarit, jotka kokoavat tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuorisoalan ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista. 

Nuorisotutkimuspäivät

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä päätapahtuma, jotka kokoaa yhteen ajankohtaisen tutkimuksen ja alan keskeiset toimijat. Vuodesta 2002 järjestetyt päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa nuorisotutkimuksen johtavana kansallisena konferenssina, joka tarjoaa korkeatasoiset puitteet verkostoitumiseen, tieteenalan kehittämiseen, tieteidenväliseen vuoropuheluun ja tutkimustulosten esittelyyn. Päivien ohjelma koostuu key note -luennoista, työryhmistä ja paneeleista.

Avoimet tutkijaseminaarit ja julkistamistilaisuudet

Nuorisotutkijoiden valtakunnallista verkostoitumista palvelee erityisesti Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari, joka on toiminut vuodesta 1999 lähtien monitieteisen nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena.

Avointen tutkijaseminaarien lisäksi järjestämme Nuorisotutkimusverkoston julkaisemien kirjojen ja raporttien julkistamistilaisuuksia, joilla pyrimme tuomaan nuoria koskevaa tutkimusta suuren yleisön aktiiviseen käyttöön.

Tulossa olevat tapahtumat löytyvät Tapahtumat-sivuilta. Menneitä tapahtumia voi selata Menneet tapahtumat -osiosta.

Nordic Youth Research Symposium NYRIS

Nuorisotutkimusseura tekee myös seminaaritoiminnassa aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisesti Nuorisotutkimusseura on ollut aktiivinen erityisesti pohjoismaisen NYRIS-nuorisotutkimuskonferenssin järjestäjänä.