Kristiina Janhonen

Kristiina Janhonen

Tutkija

KT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 301 7846

Esittely

Esittely

Väittelin kasvatustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta tammikuussa 2016. Väitöskirjani otsikko oli ”Adolescents’ Participation and Agency in Food Education”. Työskentelen Nuorisotutkimusseurassa henkilökohtaisen apurahan turvin vuoden 2017 loppuun saakka. Lisäksi toimin parhaillaan tuntiopettajana Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kandidaatintutkielmaseminaarin ohjaajana. Käynnissä oleva tutkimushankkeeni keskittyy ruokatajun ilmenemiseen osana lapsiperheen ruoanlaittoprosessia. Hanketta rahoittaa Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto. Laajemmin minua kiinnostaa ruokakasvatus eri konteksteissa; erityisesti nuorten ruokaan liittyvä oppiminen informaalisten ja institutionaalisten ympäristöjen risteyksessä; nuorten ruokakäytäntöjen tutkiminen laadullisin ja määrällisin menetelmin; osallistavien tutkimusmenetelmien sekä kouluruokailun kehittäminen.

Poimintoja ammatillisesta taustastani ja muusta tieteellisestä aktiivisuudestani

Aiemmalta koulutukseltani olen kotitalousopettaja ja ravintolakokki. Toimiessani tohtorinkoulutettavan työsuhteessa Helsingin yliopistossa (2011─2015) työtehtäviini kuuluivat tutkimustyön ohella määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien opetus ja ohjaus. Olen toiminut Pro Gradu -työn ohjaajana ja kuulun parhaillaan väitöskirjan ohjausryhmään. Monitieteisen taustani mukaisesti toimin aktiivisesti vertaisarvioijana laajassa kirjossa tieteellisiä aikakauslehtiä. Toimin Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimikunnan jäsenenä kaudella 2017─2018.

Introduction

I received my PhD in Education at the University of Helsinki in January 2016. The title of my doctoral dissertation was “Adolescents’ Participation and Agency in Food Education”. I’m working as a grant researcher at the Finnish Youth Research Society between 9.1. ─9.7.2017. My ongoing research project focuses on young people’s digital food cultures and youth-initiated materials on school food and school meal situations in a YouTube environment. My broader research interests include studying food related learning at the intersection of informal and institutional contexts; understanding young people’s food practices through qualitative and quantitative methods; development of participatory research methods; and school meals.

Highlights from my professional background and other academic activities

In addition to my doctoral degree, I am a home economics teacher and a chef by profession. During my four-year employment relationship as a doctoral researcher at the University of Helsinki (2011─2015) I taught and provided academic council for undergraduate students within qualitative and quantitative research methods. I have worked as a supervisor for a Master’s Thesis and Candidate Theses and I am currently a member in an advisory board for a doctoral dissertation. Due to my interdisciplinary background, I actively function as a peer reviewer to a variety of academic journals. I am a member of the publication board of the Finnish Youth Research Society on the term 2017─2018.

List of Publications

A Peer-reviewed scientific articles and book chapters

Janhonen, K. (2017), “The roles of humour and laughter in youth focus groups on school food", Journal of Youth studies, 20, 9, pp. 1127–1142.

Janhonen, K., Mäkelä, J. and Palojoki, P. (2016a), “Adolescents’ school lunch practices as an educational resource”, Health Education, Vol. 116 No. 3, pp. 292–309.

Janhonen, K., Mäkelä, J. and Palojoki, P. (2016b), “Food education: from normative models to promoting agency”, in Sumner, J. (Ed.), Learning, Food, and Sustainability: Sites for Resistance and Change, Palgrave/Macmillan, London, pp. 93–110.

Janhonen, K., Mäkelä, J. and Palojoki, P. (2015), “Peruskoulun ruokakasvatus ravintotiedosta ruokatajuun” [Secondary school food education from nutritional knowledge to food sense], in Janhonen-Abruquah, H. and Palojoki, P. (Eds.), Luova ja vastuullinen kotitalousopetus [Creative and Responsible Home Economics Education], Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 38, Unigrafia, Helsinki, pp. 107–121.

Janhonen, K., Benn, J., Fjellström, C., Mäkelä, J. and Palojoki, P. (2013), “Company and meal choices considered by Nordic adolescents”, International Journal of Consumer Studies, Vol. 37 No. 6, pp. 587–595.

Kainulainen, K., Benn, J., Fjellström, C. and Palojoki, P. (2012), “Nordic adolescents’ school lunch patterns and their suggestions for making healthy choices at school easier”, Appetite, Vol. 59 No. 1, pp. 53–62.

Kainulainen, K. (2012), “Ruokatottumusten tutkiminen kyselylomakkeella – esimerkkejä pohjoismaisesta tutkimusprojektista” [Researching food choices with a questionnaire – examples from a Nordic research project], in Janhonen-Abruquah, H., Vieltojärvi, M. and Palojoki, P. (Eds.), Ruoka, kulttuuri ja oppiminen – näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin [Food, culture and learning – perspectives to food research methods], Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 29, Unigrafia, Helsinki, pp. 48–58.

Kainulainen, K., Pykäri, R. and Palojoki, P. (2009), “Oikeista vastauksista kohti henkilökohtaista merkitystä ja arjen valintoja” [From correct answers towards personal meaning and everyday choices], Kasvatus, Vol. 40 No. 1, pp. 49–59.

D Publications intended for professional communities

Janhonen, K. (2017), "YouTube nuorten vertaisoppimisen ja toimijuuden areenana - verkkoetnografin näkökulma" [YouTube as an arena for peer-learning and agency for youth - a digital ethnographers perspective], Nuorisotutkimusserura, Näkökulma, 2017, 46.

Janhonen, K. & Torkkeli, K. (2017), "Ruoanlaiton trampoliini", Kotitalous-verkkolehti.

Janhonen, K. & Kauppinen, E. (2017), ”Nuorten ruokakasvatus eri kentillä – Kohti vahvempaa yhteistyötä” [Food education for young people across contexts – Towards stronger collaboration], Nuorisotutkimusseura, Näkökulma, 2017, nro 45.

Janhonen, K. (2016), “Ruokakasvatus, kouluruokailu ja nuorten ruokakulttuuri” [Food education, school meals and students’ food culture], Elintarvike ja Terveys, Vol. 30 No. 6, pp. 52–56.

Janhonen, K. (2016), “Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa kouluruokailun kehittämisen yhdessä oppilaiden kanssa” [The new curriculum enables developing school lunches with students], Kotitalous, Vol. 80 No. 3, available at: http://www.kotitalouslehti.fi/artikkelit/uusi-opetussuunnitelma-mahdollistaa-kouluruokailun-kehittamisen-yhdessa-oppilaiden-kanssa/ (accessed 20 September 2016).

Janhonen, K., Kauppinen, E., Mäkelä, J. and Palojoki, P. (2016), “Ruokataju on omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista” [Food sense is personal understanding of food choices], Kotitalous, Vol. 79 No. 2, available at: http://www.kotitalouslehti.fi/artikkelit/ruokataju-on-omakohtaista-ymmarrysta-ruokavalinnoista/ (accessed 20 September 2016).

Janhonen, K. (2014), “Kumiperunan lyhyt historia” [A short history of the rubbery potato], Kotitalous, Vol. 77 No. 4, available at: http://www.kotitalouslehti.fi/artikkelit/kumiperunan-lyhyt-historia/ (accessed 20 September 2016).

Janhonen, K. (2014), “Kännykät ja kouluruokailu” [Mobile phones and school meals], Kotitalous, Vol. 78 No. 3, available at: http://www.kotitalouslehti.fi/artikkelit/401/ (accessed 20 September 2016).

G Theses

Janhonen, K. (2016), Adolescents’ Participation and Agency in Food Education, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Academic Dissertation (Articles).

Kainulainen, K. (2009), Ravintoa keholle, ruokaa mielelle – Vertailututkimus pohjoismaisten nuorten ruokatottumuksista kotona ja koulussa [Nutrition for the Body, Food for the Soul – A Comparative Study of Nordic Youngsters’ Eating Habits at Home and at School], Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Master’s Thesis.

Hankkeet