Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä

Toimet koronaviruksen ehkäisemisen leviämiseksi ovat tuntuneet suomalaistenkin elämässä jo lähes yhdeksän kuukauden ajan. Positiivisia rokoteuutisia on alkanut kuulua niin Suomesta kuin maailmaltakin, mutta asiantuntijat arvioivat erilaisten rajoitustoimien kestävän vielä puolesta vuodesta vuoteen. Maaliskuussa 2020 Suomessa toimeenpannut rajoitustoimet vähensivät väestön sosiaaliset kontaktit minimiin, sulkivat kirjastot ja kahvilat sekä keskeyttivät monet harrastukset. Poikkeusolot vaikuttivat lapsiin ja nuoriin erityisesti lähiopetuksen keskeytymisen kautta. Erityisjärjestelyitä toteutettiin myös monissa muissa nuoruuteen leimallisesti kuuluvissa instituutioissa, kuten nuorisotyössä. On siis hyvä aika kääntää katse koronapandemian ensimmäiseen puoleen vuoteen Suomessa ja tarkastella sitä, miten nuoret ovat kokeneet arkensa sujuneen sekä sitä, miten palvelut ovat näinä poikkeuksellisina aikoina nuorten arkea tukeneet.

Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden vaikutuksista arkeen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä kokemuksia nuoriso-, työllisyys- ja terveyspalvelujen käytöstä, riittävyydestä, saavutettavuudesta ja toimivuudesta. Sarjan kirjoitukset pohjautuvat Nuorisotutkimusverkoston alkusyksystä 2020 toteuttaman puhelinhaastattelututkimuksen vastausdataan. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1001 12–25-vuotiasta nuorta. Lisätietoa tutkimuksen toteutuksesta ja analysoiduista taustamuuttujista on koottu Miten koronatiedonkeruu toteutettiin? -sivulle.

Tavoitteena pohtia suuntaviivoja palveluiden kehittämiseksi koronatilanteen pitkittyessä

Sarjan kirjoituksissa tartutaan koronakriisin vaikutuksiin nuorten näkökulmasta. Tutkimuksellisesti kiinnostavan vertailukohdan koronatutkimuksen aineistolle muodostavat alkuvuonna 2020 juuri ennen pandemian rantautumista Suomeen kerätyt uusimmat Nuorisobarometrin sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen aineistot, joissa on kartoitettu 15–29-vuotiaiden kokemuksia ja näkemyksiä nuorille suunnatuista palveluista sekä vapaa-ajasta ja harrastamisesta.

Kirjoitussarjan tavoitteena on paitsi tuoda nuorten näkemykset ja kokemukset tarkastelun keskiöön, myös luoda mahdollisimman tarkka kuva siitä, miten lapsille ja nuorille suunnatut palvelut ovat onnistuneet vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja miten niitä voisi kehittää koronatilanteen mahdollisesti pitkittyessä.

Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tulokset. Tulosten raportointi verkkojulkaisujen muodossa on keino tuoda tutkittua tietoa nuorten hyvinvoinnista ja sen vajeista keskelle poikkeusoloja, jollaisia Suomessa ei ole nähty vuosikymmeniin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe päättynyt - uusi aineistonkeruu käynnissä

Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-tutkimushanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriötä jatkorahoituksen nuorten kokemusten seuraamiselle koronatilanteen pitkittyessä. Toisen kierroksen aineisto kerätään puhelinhaastatteluilla touko-kesäkuussa 2021. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksystä 2021.

Lisätietoa: Jatkorahoitusta nuorten korona-ajan kokemusten tutkimukselle (uutinen, 2.6.2021).

Kirjoitussarjan kirjoitukset

”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian ensimmäisistä kuukausista
Ilm. 14.6.2021
Sinikka Aapola-Kari, Lotta Haikkola & Jenni Lahtinen

Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 14.6.2021
Sami Myllyniemi

Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 16.2.2021
Jenni Lahtinen & Sami Myllyniemi

”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen, Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola

Nuorisotyötä koronan aikaan
Ilm. 15.12.2020
Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen

Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen
Ilm. 15.12.2020
Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen
Ilm. 24.11.2020
Jenni Lahtinen & Mikko Salasuo

Lisätietoja

Jenni Lahtinen.

Tutkija Jenni Lahtinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5395

Hankkeen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotutkimusverkostolle myöntämällä erityisavustuksella.

Kirjoitussarjan toimitus: Sarianne Karikko, Veera Adolfsen & Tanja Konttinen.