Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä

Kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajalta. Yhteiskunnallinen poikkeustila on jatkunut jo liki puolitoista vuotta ja merkinnyt nuorille muun muassa sosiaalista eristäytymistä, harrastustoiminnan keskeytymistä ja taloudellista epävarmuutta. Pandemiajakson pitkittyessä on syntynyt jaettu näkemys, jonka mukaan lapset ja nuoret ovat yksi pahiten rajoitustoimenpiteistä kärsineistä ryhmistä. Pandemia-aika on synnyttänyt hyvinvoinnin vajeita, joiden korjaamisessa menee vielä pitkään. Seurantatiedolle on tarvetta vielä useaan otteeseen sen selvittämiseksi, miten koronakriisistä lopulta toivutaan.

Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tuloksia. Tulosten raportointi verkkojulkaisujen muodossa mahdollistaa nuorten hyvinvointia ja sen vajeita koskevan tutkimustiedon tuomisen tuoreeltaan poliittisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimushankkeen kaksi vaihetta

Tutkimushankkeen aineistot on kerätty puhelinhaastatteluilla. Aineistonkeruukierroksia on tehty kaksi ja myös kirjoitukset jakautuvat kahteen vaiheeseen: ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin jo alkusyksyllä 2020, kun pandemia-aikaa oli Suomessa eletty vajaat puoli vuotta, joten tarkastelujakso kattoi kevään laajan yhteiskunnallisen sulkutilan ja sen jälkeisen, melko normaaleissa oloissa vietetyn kesän. Ensimmäisellä kierroksella puhelinhaastatteluihin vastasi 1001 iältään 12-25-vuotiasta nuorta. Aineiston pohjalta laaditut viimeiset kirjoitukset ilmestyivät kesäkuussa 2021.

Jälkimmäinen aineistonkeruu on toteutettu alkukesästä 2021. Tällöin kokemuksia kerättiin 1020 iältään 12-24-vuotiaalta nuorelta. Uusi aineisto käynnisti kirjoitussarjan toisen vaiheen, jonka ensimmäinen julkaisu ilmestyi elokuussa 2021. Sarja jatkuu syksyn ja talven mittaan ja tarjoaa arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pitkittyneessä pandemiatilanteessa.

Kirjoitussarjan toisen vaiheen kirjoitukset

Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana
Ilm. 17.11.2021
Eila Kauppinen & Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola

”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen
Ilm. 14.9.2021
Mikko Salasuo & Jenni Lahtinen

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria
Ilm. 18.8.2021
Jenni Lahtinen, Riku Laine & Tuuli Pitkänen

Tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen kirjoitukset

”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian ensimmäisistä kuukausista
Ilm. 14.6.2021
Sinikka Aapola-Kari, Lotta Haikkola & Jenni Lahtinen

Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 14.6.2021
Sami Myllyniemi

Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 16.2.2021
Jenni Lahtinen & Sami Myllyniemi

”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen, Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola

Nuorisotyötä koronan aikaan
Ilm. 15.12.2020
Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen

Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen
Ilm. 15.12.2020
Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen
Ilm. 24.11.2020
Jenni Lahtinen & Mikko Salasuo

Lisätietoja

Jenni Lahtinen.

Tutkija Jenni Lahtinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5395

Hankkeen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotutkimusverkostolle myöntämällä erityisavustuksella.

Kirjoitussarjan toimitus: Sarianne Karikko, Veera Adolfsen & Tanja Konttinen.