Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä

Kirjoitussarjassa tarkastellaan sitä, miltä koronatilanne ja sen pitkittyminen vaikuttavat nuorten näkökulmasta, miten he kokevat erilaiset rajoitustoimet ja niiden vaikutukset arkeensa ja hyvinvointiinsa, mitä palveluita nuoret ovat käyttäneet korona-aikana, sekä nuorten keinoja selvitä pitkittyneestä koronatilanteesta.

Yhteiskunnallinen poikkeustila on jatkunut jo yli kaksi vuotta ja merkinnyt nuorille muun muassa sosiaalista eristäytymistä, harrastustoiminnan keskeytymistä ja taloudellista epävarmuutta. Pandemiajakson pitkittyessä on syntynyt jaettu näkemys, jonka mukaan lapset ja nuoret ovat yksi pahiten rajoitustoimenpiteistä kärsineistä ryhmistä. Pandemia-aika on synnyttänyt hyvinvoinnin vajeita, joiden korjaamisessa menee vielä pitkään. Seurantatiedolle on tarvetta vielä useaan otteeseen sen selvittämiseksi, miten koronakriisistä lopulta toivutaan.

Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tuloksia.

Neljännen aineistonkeruun jälkeen ilmestyneet kirjoitukset

Pandemia lisäsi eriytymistä nuorten taloudellisissa tilanteissa
Ilm. 30.5.2023
Konsta Happonen & Alix Helfer

Kohti uutta normaalia?
Ilm. 26.4.2023
Alix Helfer & Konsta Happonen

Koronapandemian vaikutukset vieraskielisten nuorten ihmissuhteisiin
Ilm. 5.4.2023
Alix Helfer, Joel Manner & Lotta Haikkola

Poikkeustila toisen jälkeen: nuorten näkemyksiä koronasta Ukrainan kriisiin
Ilm. 22.6.2022
Alix Helfer, Joel Manner & Tuuli Pitkänen

Kolmannen aineistonkeruun jälkeen ilmestyneet kirjoitukset

Asuinpaikan yhteys nuorten kokemuksiin korona-ajasta
Ilm. 17.6.2022
Alix Helfer & Sami Myllyniemi

Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista
Ilm. 4.3.2022
Alix Helfer, Riku Laine, Jenni Lahtinen & Tuuli Pitkänen

Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021.
Ilm. 8.2.2022
Tomi Kiilakoski, Jenni Lahtinen, Eila Kauppinen

Ensimmäistä ja toista aineistonkeruuta hyödyntävät kirjoitukset

Korona-aika 12–14-vuotiaiden kokemana
Ilm. 19.1.2022
Jenni Lahtinen & Eila Kauppinen

Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana
Ilm. 17.11.2021
Eila Kauppinen & Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola

”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen
Ilm. 14.9.2021
Mikko Salasuo & Jenni Lahtinen

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria
Ilm. 18.8.2021
Jenni Lahtinen, Riku Laine & Tuuli Pitkänen

Ensimmäisen aineiston pohjalta ilmestyneet kirjoitukset

”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian ensimmäisistä kuukausista
Ilm. 14.6.2021
Sinikka Aapola-Kari, Lotta Haikkola & Jenni Lahtinen

Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 14.6.2021
Sami Myllyniemi

Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 16.2.2021
Jenni Lahtinen & Sami Myllyniemi

”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen, Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Ilm. 26.1.2021
Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola

Nuorisotyötä koronan aikaan
Ilm. 15.12.2020
Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen

Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen
Ilm. 15.12.2020
Lotta Haikkola & Eila Kauppinen

”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen
Ilm. 24.11.2020
Jenni Lahtinen & Mikko Salasuo

Kirjoitussarjan toimitus

Verkkotoimitus Sarianne Karikko, kuvioiden taitto Tanja Konttinen, tekstien toimitus Veera Adolfsen ja Katja Tiilikka.

 

Hankkeen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotutkimusverkostolle myöntämällä erityisavustuksella.