Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2015

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2015 Tampereella järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Vuoteen 2012 asti kilpailu on toteutettu gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina: perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2014 opinnäytekilpailuun osallistuivat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet, joten vuonna 2015 ovat jälleen vuorossa perustutkinnon opinnäytteet vuosilta 2013–2015.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. 

Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

1) Pro gradu -sarja

Työ on hyväksytty 1.1.2014–5.6.2015 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa eli:

Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.
Gradun tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.


2) AMK-sarja

Työ on hyväksytty ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyöksi 1.1.2013–5.6.2015 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä). Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia. Työssä on lisäksi oltava yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotyön ja/tai nuorisopolitiikan kannalta merkittävä ilmiö tai pohdintaa nuorisotyön tai -politiikan kehittämisestä.

Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen asettama arviointiraati päättää, täyttääkö kilpailuun lähetetty työ edellä mainitut ehdot.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa viimeistään maanantaihin 8.6.2015 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko graduntekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostiviestit kuitataan vastaanotetuiksi. 

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin

  • tiivistelmä (1 sivu).

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, sekä työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivujen kautta, mikäli työ palkitaan.

Lisätietoja

Sinikka Aapola-Kari
Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5303
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

www.nuorisotutkimusseura.fi/opparikisa2015 

Arviointiraatien jäsenet vuonna 2015

Gradusarja:

Sinikka Aapola-Kari (pj)
Päivi Harinen (ISY)
Riitta Hänninen (JY)
Merja Kylmäkoski (HUMAK)
Martti Muukkonen (ISY),
Anni Ojajärvi (TAY)
Raili Välimaa (JY)

AMK-sarja:

Sinikka Aapola-Kari (pj)
Susan Eriksson (MAMK)
Jatta Herranen (PKKY)
Sini Perho (Helsingin kaupunki)
Katariina Soanjärvi (HUMAK)