Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailu 2014

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii laadukkaita opinnäytetöitä kautta Suomen ja palkitsee niistä parhaimmat nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla. Tiedossa on paitsi mainetta ja kunniaa, myös 800 euron palkinto molemmissa sarjoissa. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2014 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Vuoteen 2012 asti kilpailu on toteutettu gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa, pro gradut ja amk-opinnäytteet. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina: perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2014 opinnäytekilpailuun voivat osallistua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet, ja vuonna 2015 ovat jälleen vuorossa perustutkinnon opinnäytteet vuosilta 2013–2015.

Alla tarkemmat kriteerit:

1) Pro gradu -sarja

Työ on hyväksytty 1.1.2013–31.5.2014 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Viime vuonna kilpailuun osallistuneet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa eli:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.

  • Gradun tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati päättää, täyttääkö työ vaaditut ehdot.

2) YAMK-sarja

Työ on hyväksytty ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi 1.1.2013–31.5.2014 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä).

Työ käsittelee nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia. Työssä on lisäksi yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotyön ja/tai nuorisopolitiikan kannalta merkittävä ilmiö tai pohdintaa nuorisotyön tai -politiikan kehittämisestä. Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati päättää, täyttääkö työ vaaditut ehdot.

 

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa viimeistään keskiviikkona 4.6.2014 klo 16 mennessä (ko. päivän postileima paperiversion toimituksessa riittää, mikäli sähköinen versio on toimitettu seuraan sähköpostitse viralliseen aikarajaan mennessä) sekä yhtenä tulostettuna versiona että sähköisessä muodossa pdf-tiedostona. Sähköisen version voi toimittaa sähköpostin liitetiedostona tai CD-levylle tai vastaavalle tallennettuna paperiversion mukana. Työn voi lähettää joko opinnäytteen tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Paperiversion toimitusosoite:

Nuorisotutkimusseura ry.
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki

Kuoreen merkintä "Opparikisa"

Sähköisen version toimitusosoite:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

HUOM: Opinnäytetyön ohessa on lähetettävä seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin

  • tiivistelmä (1 sivu).

Kisaan osallistuvia töitä ei palauteta. Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, sekä työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivujen kautta, mikäli työ palkitaan.

Lisätietoja: 

Järjestösihteeri Sarianne Karikko
Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 020 755 2657
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

www.nuorisotutkimusseura.fi/opparikisa2014