Noora Hästbacka.

Noora Hästbacka

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Esittely

Olen työskennellyt Nuorisotutkimusseuralla tutkijana syksystä 2015 lähtien erilaisissa nuorten hyvinvointipalveluihin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvissä tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeissa.

Tällä hetkellä työskentelen nuorten rikollisuuteen keskittyvässä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan nuorisorikollisuutta ehkäisevien toimintamallien vaikutuksia eri näkökulmista. Tehtäväni hankkeessa on kartoittaa nuorten rikoskäyttäytymiseen kohdistettuja toimenpiteitä Suomessa, ja selvittää muutamien valittujen toimintamallien vaikutuksia ammattilaisia ja nuoria haastattelemalla.

Aiemmat tutkimukseni ovat käsitelleet mm. sateenkaarinuoruutta, koulukiusaamista ja koulukotien toimintaa lastensuojelun, kriminaalihuollon ja psykiatrian rajapinnoilla. Tutkimushankkeissa on vastattu kentältä nouseviin tarpeisiin arvioida nuorten palvelujen toimintakäytäntöjä ja kehittää nuorten kanssa toimivien ammattilaisten työtä. Työssäni olen päässyt tutustumaan monipuolisesti kuntien ja järjestöjen toimijoihin sekä monenlaisiin nuoriin sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön kentillä sekä koulussa. Yhteistyön kehittäminen ammattilaisten ja palvelusektoreiden välillä on ollut teemana monissa tutkimushankkeissani. Tämän myötä kiinnostukseni kohdistuu työtapojen ja -ympäristöjen rakenteiden arviointiin sekä organisaatioiden käytäntöjen kehittämiseen. Toiseksi tutkimuksissani keskitytään nuorten ja ammattilaisten välisiin suhteisiin sekä nuorten kokemuksiin kuulluksi ja autetuksi tulemisesta.

Koulutus- ja työtausta

Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopiston sosiologian oppiaineesta vuonna 2015. Sosiologian lisäksi opiskelin nuorisotutkimusta, filosofiaa ja suoritin opettajan pedagogiset opinnot. Pro gradu -tutkielmani Paha olo iholla sai Westermarck-seuran vuoden 2016 gradupalkinnon. Tutkielma käsitteli itseään viiltelevien nuorten kokemuksia ja ruumiillisuutta viiltelykertomuksissa.

Taustaltani olen sairaanhoitaja (amk 2009). Sairaanhoitajan työkokemusta on kertynyt erikoissairaanhoidon neurologian alueelta Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireistä.

Haikkola, Lotta, Hästbacka, Noora ja Pekkarinen Elina (toim.) (2019) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6

Hästbacka, Noora (2018) Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 202, Kenttä & verkkojulkaisuja 130. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/2018_hastbacka_monialainen_verkostotyo_pdf.pdf

Aaltonen, Sanna, Hästbacka, Noora & Kivijärvi, Antti (2017) Metelin, kohinan ja hiljaisuuden kohtaaminen hyvinvointipalvelujen haasteena. Teoksessa: Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 198, Tiede.

Hästbacka, Noora & Sirén, Inka (2017) “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 193, Kenttä & verkkojulkaisuja 114. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/sateenkaarinuoret_raportti_verkko.pdf

Gretschel, Anu & Hästbacka, Noora (2016) Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 1/2016 & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 109. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf

Hästbacka, Noora (2016) Tajua mut! -toimintamallin opit Keravalta. Kysytään ”mitä sulle kuuluu?", mut mitä sen jälkeen? Sitran selvityksiä 110 & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 95. https://media.sitra.fi/2017/02/27175105/Selvityksia110-2.pdf

Hästbacka, Noora (2015) Paha olo iholla. Viiltelykokemukset ja ruumiillisuus nuorten kertomuksissa keskustelufoorumilla. Pro gradu. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Turun yliopisto. http://www.utupub.fi/handle/10024/120882

 

 

Hankkeet