Marja Peltola

Marja Peltola

Tutkijatohtori

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 556 0123

Esittely

Pääasialliset tutkimusintressini kattavat nuorten läheis-, perhe- ja sukupolvisuhteisiin, etnisyyteen ja intersektionaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Tällä hetkellä toimin tutkijatohtorina EU-rahoitteisessa 10 maan yhteishankkeessa PROMISE – Promoting Youth Envolvement and Social Engagement (H2020 2016–2019), jossa tarkastellaan sukupolvien välisten konfliktien roolia yhteiskunnallisessa muutoksesssa. Vastaan suomalaisen osahankkeen toisesta tapaustutkimuksesta, joka koskee nuoria äitejä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Lisäksi toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, hankkeessa Masculinities, Ethnicities and New Times (2017–2018).

Aiempina vuosina olen kartoittanut lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaa tutkimusta Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Lasten ja nuorten palvelukokemukset -tutkimuskatsaushankkeessa (2016) sekä toiminut tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa ja professori Johanna Niemen johtamassa tutkimushankkeessa Generational negotiations, social control and gendered sexualities (GENESO) (2012–2016). GENESO-hankkeen keskiössä olivat sukupolvien väliset neuvottelut monikulttuurisissa ympäristöissä sekä tavat, joilla sukupuolen ja etnisyyden mukaiset hierarkiat muokkavat näitä neuvotteluja. Vuonna 2013–2014 olin mukana myös Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusverkoston Lapsiuhritutkimus-yhteishankkeessa, jossa päivitettiin tietoa lasten ja nuorten kohtaamasta väkivallasta. 

Väitöstutkimuksessani Kunnollisia perheitä – Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema (2014) tutkin, millaiseksi yhteisöksi Suomeen muuttaneet vanhemmat ja heidän eri ikäiset lapsensa oman perheensä tulkitsevat ja kertovat, ja millaisia paikkoja suomalaisessa yhteiskunnassa perheet ja perheenjäsenet asuttavat ja tavoittelevat. Keskityin tarkastelemaan yhtäältä sitä, miten perhettä tulkitaan etnisyyden ja luokan hierarkkisten järjestysten risteyksessä, ja toisaalta sitä, millaisia hierarkkisia eroja perheiden sisällä sukupolven ja sukupuolen mukaan kerrotaan olevan, miten näitä eroja tulkitaan ja miten niistä neuvotellaan.

Toimin myös lehden YOUNG – Nordic Journal of Youth Research toimitussihteerinä.

Research in English

My research interests cover themes related to family relations, ethnicity and international migration, intersectionality, and youth studies.

Currently, I work as a post doctoral researcher in the project PROMISE – Promoting Youth Envolvement and Social Engagement (H2020 2016–2019), in which we examine the role of intergenerational conflicts in societal change. I am responsible for conducting one of the two Finnish case studies, which is focused on young motherhood in multi-ethnic society. I also work as a post doctoral researcher in the Helsinki Collegium for Advanced Studies, in the project Masculinities, Ethnicities and New Times (2017–2018). 

In earlier years, I have produced a review of Finnish research on children's and young people's experiences within welfare services (2016–2017, financed by the Ministry of Social Affairs and Health) and worked as a researcher in the project Generational negotiations, social control and gendered sexuality (GENESO) (2012–2016, financed by the Academy of Finland). The GENESO project focused on intergenerational negotiations in multicultural contexts, and the ways the hierarchies of ethnicity and gender shape these negotiations. In 2013–2014 I was involved in the joint project of the Police University College and the Finnish Youth Research Network, Child Victim Survey, that updated the knowledge on the trends in children's and young people's experiences of violence.

In my doctoral research Respectable Families – Immigration, Generations and Social Position (2014, in Finnish), I examined how parents who had immigrated to Finland and their children interpret and speak about their own families, and which positions in the Finnish society they have and aspire. On one hand, I focused on how family life is interpreted in the intersection of the hierarchical orders of ethnicity and social class, and on the other hand, on what kinds of hierarchical differences are told to exist within the families according to generation and gender, and how these differences are interpreted and negotiated.

I am also the corresponding editor of the journal YOUNG – Nordic Journal of Youth Research.

2018

Phoenix, Ann & Peltola, Marja (2018): Collaborative methods at the Collegium: Working together on a study of boys and masculinitiesFreedom to Think! HCAS Blog 13.7.2018 

Peltola, Marja & Phoenix, Ann (2018): Sukupuoli ja intersektionaalisuus: 11–14-vuotiaiden poikien maskuliinisuudet koulussa. Kasvatus 49 (3): 225–231.

Peltola, Marja (2018): Tavallisen monikulttuurinen nuori sukupolvi. Tutkijapuheenvuoro. Iso Numero 25: 28–29.

Peltola, Marja (2018): Tunteet rodullistettujen vähemmistöjen sukupolvisuhteissa. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.): Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 111–129.

Peltola, Marja (2018): Poikia tutkimassa Helsingissä ja Lontoossa: Ann Phoenixin haastattelu. Nuorisotutkimus 36 (1): 36–41.

Hiitola, Johanna & Peltola, Marja (2018): Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisten vanhempien kohtaamisissa. Teoksessa Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjäTampere: Vastapaino, 124–145.

2017

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (2017): Sport and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity. International Review for the Sociology of Sport 52 (8): 955-971. DOI: 10.1177/1012690216636607

Kivijärvi, Antti; Myllylä, Martta; Peltola, Marja & Honkatukia, Päivi (2017): Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: maahanmuuttajataustaisten nuorten sukupolvisuhteissa niukasti erityispiirteitä. Näkökulma 44. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja; Keskinen, Suvi; Honkasalo, Veronika & Honkatukia, Päivi (2017): Intergenerational negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships - views of young people and parents in multi-ethnic contexts. Journal of Youth Studies 20 (5): 533–548. DOI 10.1080/13676261.2016.1241870

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017): Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

2016

Peltola, Marja (2016): Nuorisotutkimuksen menetelmien uudelleenajattelun äärellä. Arvio teoksesta Airi Alina Allaste & Katrin Tiidenberg (eds. 2015): "In Search of..." New Methodological Approaches to Youth Research. Nuorisotutkimus 34 (4): 67–69.

Berg, Päivi; Kivijärvi, Antti; Kokkonen, Marja; Peltola, Marja & Salasuo, Mikko (2016): Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Näkökulma 37. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja (2016): Perhesuhteet karkotuskoneistossa. (Arvio teoksesta Viitanen & Tähjä: Karkotetut – Mitä heille tapahtuu?) Perhe, suhteet ja yhteiskunta -blogi 2.12.2016.

Onodera, Henri & Peltola, Marja (2016): Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot. Näkökulma 32. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja (2016): Ohjaajan väkivaltainen käyttäytyminen liikuntaharrastuksissa: sukupuolen ja maahanmuuttotaustan merkitys lapsiuhritutkimuksen valossa. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.): Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 23–45.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (2016): Johdanto. Sukupolvisten suhteiden liikuttamat lapset ja nuoret. Teoksessa Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.): Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta, 5–13.

Peltola, Marja (2016): Monikulttuuriset nuoret eivät seuraa stereotypioita seurustelusuhteissaan. Uutistamo 20.10.2016.

Peltola, Marja (2016): Lapset kokevat väkivaltaa liikuntaharrastuksissa. Haaste 3/2016.

Laukkanen, Tiia; Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2016): Epilogi: Nuorten paikat(tomuus) politiikassa. Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja (2016): Sukupolvisuhteet, taloudellinen riippuvuus ja kuulumisen tunteet. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto, 227–233.

Peltola, Marja (2016): Respectable families. Discourses on family life, ethnic hierarchies and social positioning. Ethnicities 16 (1):22–39.

2015

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja & Souto, Anne-Mari (2015): Maahanmuuttajataustaisten nuorten onnistuneiden koulutussiirtymien tukeminen. Teoksessa Mirja Määttä & Anne Määttä (toim.): Parempia ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseen. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 23–27.

Peltola, Marja (2015): Keskiluokkaisen minuuden jäljillä. Kirja-arvio teoksesta Skeggs, Beverley: Elävä luokka. Sosiologia 52 (3): 293–296.

Kivijärvi, Antti; Myllyniemi, Sami & Peltola, Marja (2015): Väkivallan ja syrjinnän kokemukset ovat osa nuorten ikäluokkien arkea. Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto (web publication).

Laukkanen, Tiia; Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2015): Nuoruus vaaliohjelmissa: toimenpiteitä, vaan ei toimintaa. Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto (web publication).

Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015): Raising decent citizens. On respectability, parenthood and drawing boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 23 (1): 36–51.

2014

Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä – maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Lektio. Nuorisotutkimus 32 (3): 33–37.

Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2014): Nuorten väkivalta kertoo eriarvoisuudesta. Vieraskynä. HS 15.10.2014

Fagerlund, Monica; Peltola, Marja; Kääriäinen, Juha; Ellonen, Noora & Sariola, Heikki (2014): Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.

Fagerlund, Monica & Peltola, Marja (2014): Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksissa laskeva trendi. Haaste 14 (4): 7–11.

Peltola, Marja (2014): Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin. (Etmu-blogi).

2010–2013

Peltola, Marja (2013): Käsitteiden uudelleen ajattelua. Kirja-arvio teoksesta Rogers Brubaker: Etnisyys ilman ryhmiä. Tiede & edistys 38 (3): 249–252.

Aaltonen, Sanna; Kivijärvi, Antti; Peltola, Marja & Tolonen, Tarja (2011): Ystävyydet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 29–56.

Gretschel, Anu; Laine, Sofia; Siivonen, Katariina; Peltola, Marja & Myllyniemi, Sami (2011): Toiminnan esteet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 109–127.

Kestilä, Laura; Määttä, Mirja & Peltola, Marja (2011): Rakenteet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 129–163.

Peltola, Marja (2011): Kunnollisuus, suomalaisuus ja rajat. Katsaus. Nuorisotutkimus 29 (4), 80–84.

Peltola Marja (2010): Ulossuljettu keskiluokka? Maahanmuuttajataustaiset nuoret, perhe ja yhteiskunnallinen asema. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Nuorisotutkimusseura, 66–83.

Peltola, Marja & Honkasalo, Veronika (2010): Monikulttuuriset perheet sukupolvisuhteina ja kontrollin kohteina. Teoksessa Anttila, Anu-Hanna; Kuussaari, Kristiina & Puhakka, Tiina (toim.) Ohipuhuttu nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, 119–131.

Peltola, Marja (2010): Youth Work in Finland – Finding Ways for Intercultural Opening. National report for the project “Moving Societies towards Integration?”. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 38.

2009–

Peltola, Marja (2009): Intergenerational Relations in Families with an Immigrant Background. Report on Family Interviews for Project INTERFACE. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 24.

Peltola, Marja (2008): Nuoret välittäjät. Maahanmuuttajanuorten käsityksiä kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyöjärjestöistä. Teoksessa Salmio, Tiina (toim.): Tietoa, kokemuksia, elämyksiä. Lasten ja nuorten osallistuminen kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan. Helsinki: Plan Suomi Säätiö, 83–101.

Peltola, Marja (2007): Sukupolvien kohtaamisia maahanmuuttajaperheissä. Katsaus. Nuorisotutkimus 25 (4): 69–73.

Peltola, Marja (2007): Konventioita ja vaihtoehtoja – nuoret muuttuvan yhteiskunnan poliittisina toimijoina. Teoksessa Paakkunainen, Kari (toim.): Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja vaalit 2007. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto, 82–102.

Peltola, Marja (2006): Nuorten poliittinen aktiivisuus – katkoksia ja jatkuvuutta. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Hankkeet