Karla Malm

Karla Malm

Tutkija

VTM

Esittely

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta kesäkuussa 2017. Pääaineenani luin poliittista historiaa, sivuaineeni olen tehnyt sukupuolentutkimuksesta, viestinnästä sekä Lontoon UCL:ssä suorittamistani Itä-Eurooppaa käsittelevästä opintokokonaisuudesta (University College London: East European Studies). Pro gradu -tutkielmani tein seksuaalikasvatuksen arvoista ja normeista. Työssä tarkastelin peruskoulun seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppikirjoja vuosina 1972-2013 ja analysoin niiden perusteella sitä, millaisia muutoksia seksuaalisuuden käsitteellistäminen sekä normaalin ja epänormaalin välillä käyty rajanveto ovat ajanjakson aikana kokeneet. Tutkielma hyväksyttiin arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Aloitin harjoittelijana Nuorisotutkimusseuralla syksyllä 2015 ja toimin Nuorisotutkimuspäivien konferenssisihteerinä. Sen jälkeen olen työskennellyt viestintään liittyvien tehtävien parissa, sekä tutkijana Vantaan kaupungin raidenuorisotyötä ja SPR:n Nuorten turvatalojen itsenäistymisen tukea käsittelevissä hankkeissa. Hankkeiden julkaisut on julkaistu Nuorisotutkimuseuran julkaisusarjassa vuonna 2018.

Tällä hetkellä työskentelen nuorten tieto- ja neuvontatyötä käsittelevässä hankkeessa, joka tukee Osaamiskeskus Koordinaatin käynnistämää määrittelytyötä. Määrittelytyön tavoitteena sanoittaa nuorten tieto- ja neuvontatyötä niin nuorisotyön kentällä kuin osana monialaisia nuorille suunnattuja palveluita, sekä kirkastaa työlle asetettuja tavoitteita, toimintaa ja menetelmiä.  Määrittelyprosessilla pyritään tukemaan nuorisotyön toimijoita tieto- ja neuvontatyön hahmottamisessa ja oman työnsä jäsentämisessä.

Lisäksi työskentelen EACEA:n (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Youth Wiki -projektissa, jonka tavoitteena on tukea Euroopan laajuista yhteistyötä nuorisopolitiikan saralla sekä edistää tietoon ja tutkimukseen pohjautuvaa nuorisopolitiikkaa. Youth Wikissä käsitellään kattavasti suomalaisen nuorisopolitiikan eri osa-alueita EU:n nuorisostrategian määrittämien osa-alueiden mukaan:

  • Youth policy governance
  • Voluntary activities
  • Employment and entrepreneurship
  • Social inclusion
  • Participation
  • Education and training
  • Health and well-being
  • Creativity and culture
  • Youth and the world

Online-tietoportaali julkaistiin joulukuussa 2017 ja se löytyy osoitteesta https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki. Vuonna 2019 osioita päivitetään.

Malm, Karla (2018) Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

Malm, Karla (2018) Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla” Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

Malm, Karla (2017) Normaalin muuttuvat rajat. Seksuaalikasvatus peruskoulun oppikirjoissa vuonna 1972–2013. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Malm, Karla (2017) Generation 2017: ”All we need is your respect”. Lukukokemus-palsta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

Malm, Karla (2016) Kuolema kansankodissa. Lukukokemus-palsta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

Hankkeet