Verkkojulkaisut

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Noora Hästbacka

Pitkittyneiden koulukiusaamistapausten selvittämisessä voidaan tarvita muidenkin koulun ulkopuolisten toimijoiden kuin vanhempien apua. Aseman Lapset ry on käynnistänyt vuonna 2017 K-0 -hankkeen, jossa selvitetään Helsingin alueen peruskouluissa tapahtuneita pitkittyneitä kiusaamistilanteita. Hankkeessa kehitetään ammattilaisten työvälineitä ja verkostojen toimintaa koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017.

Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (toim.)

Suomi on maailmankuulu korkeatasoisesta koulutuksestaan ja osaamisestaan. Osoituksena laadusta pidetään muun muassa PISA-tutkimuksen tuloksia, joissa suomalaiset nuoret ovat loistaneet. Suomalaisnuorten osaaminen ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Tämä Nuorisobarometri kysyy, millaisia ovat sukupuolten väliset erot. Näkyvätkö lapsuudenperheen elintaso ja vanhempien koulutus nuoren oppimisessa ja koulutuspoluissa? Pitääkö paikkansa, että koulutus on kaikkien nuorten ulottuvilla taloudellisesta tilanteesta riippumatta?

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.)

Kenen nuorisotyö? -teos pureutuu 23 artikkelin voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa, mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää, ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin.

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Savuton tuki

Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. 

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodora, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.)

Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden alaikäisten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan sitä, millä tavalla juridiset linjaukset ja maahanmuuttopoliittiset käytännöt vaikuttavat nuorten elämäntapoihin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja arkeen, kun sitä leimaa loputon odottaminen ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta.

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä.

Young People in Reception Centres

Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.)

Young People in Reception Centres aims to address this research gap by drawing on the work of youth researchers and specialists working with young asylum seekers. In particular, authors concentrate on unaccompanied minors and professionals working with them.

The publication is available free of charge here.

Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa.

Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi

Teoksessa tarkastellaan sitä, kuinka elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt muotoutuvat biologisen sukupolven ja yhteiskunnallisen sukupolven välisenä jännitteenä. Tutkimuksen pääaineistona on Päijät-Hämeen alueelta kerätyt kolme eri sukupolvea kattavat teemahaastattelut. Niiden antamaa kuvaa on täydennetty muilla aineistoilla, jotka laajentavat tarkastelun kattamaan ajanjakson 1700-luvun alusta nykynuoriin.

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä. Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

 

Visuaaliset menetelmät

Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.)

Teoksessa pohditaan visuaalisten menetelmien käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä. Eri aloilla toimivien tutkijoiden esimerkit havainnollistavat, kuinka visuaaliset menetelmät ovat edustettuina suomalaisen lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kentällä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuoristoutkimusseura, verkkojulkaisuja 123. 

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä. Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Sammuuko savuke, nouseeko nuuska?

Mikko Piispa

Mikä saa edelleen osan nuorista tarttumaan tupakkaan ja toiset pysymään siitä irti läpi elämän? Entä kuinka nuoret suhtautuvat nuuskaan ja sähkösavukkeisiin? Kuinka kannustaa nuoret tekemään itse omat ratkaisunsa ajantasaisen tiedon pohjalta, ja miten saada heidät tämän tiedon äärelle?

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä. Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Lisää koriin