Verkkojulkaisut

Youth Work Education in Finland

Tomi Kiilakoski

Finland has developed a well-established youth work education and training system which helps youth workers in different stages of their careers learn the values and practices of the youth work community. This report analyses the core values and principles of Finnish education and provides both an overview of the educational system and a detailed description of youth work education.

The publication is available free of charge here.

Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen

Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)

Lasten ja nuorten tekemässä taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi se on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta.

Verkkojulkaisu on luettavissa tästä linkistä.

Painetun kirjan voit tilata täältä.

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla

Leena Haanpää

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -raportti selvittää kuntien kulttuuri-, taide- ja liikuntapalveluiden tuottamista lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien ja erityisesti harrastustakuun ajatuksen näkökulmasta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastamismahdollisuuksien edistämiseksi tehtävää työtä.

Kirjan julkistamistilaisuustallennetta pääset katsotaan täältä

Verkkojulkaisu on luettavissa maksutta tästä linkistä.

Lue infografiikka täältä.

Painetun kirjan voit tilata täältä.

Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag

Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi

Ungdomsbarometern studerar värderingarna hos samt välbefinnandet och vardagslivet för ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1994. Temat för Ungdomsbarometern 2018 är politik och inflytande i Europa.

Resultaten ger vid handen att de unga i första hand deltagit genom att rösta, genom köpbeslut och genom att diskutera politiska frågor. 66 procent av de unga anser att Finland dragit nytta av Europeiska unionen. Andelen är nu på den högsta nivån som uppmätts I Ungdomsbarometern genom åren.

Nätpublikationen kan finnas här.

Youth Barometer 2018. Influence On The Edge Of Europe. Summary

Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi

Youth Barometer studies the values, well-being and everyday life of young people aged 15–29 who live in Finland. It has been carried out annually since 1994.

The Youth Barometer 2018 is on the theme of politics and influence in Europe. According to the results, the young people have chiefly participated by voting, with purchase decisions and by discussing political issues. 66 per cent of the young people feel that membership of the European Union has been of benefit to Finland. The share is now at its highest level in the history of the Youth Barometer.

The publication is available free of charge here.

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta.

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Tässä raportissa käsitellään 7–17-vuotiaiden toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kokemuksia vapaa-ajan harrastamisesta ja erityisesti liikunnasta. Se on jatkoa aiemmin vuonna 2019 ilmestyneelle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle, jonka keskeisinä teemoina olivat 6–29-vuotiaiden vapaa-aika ja liikunnan harrastaminen. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja terävöittää kuvaa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilmeestä ja vapaa-ajasta.

Tutkimus on saatavilla verkkojulkaisuna ja siitä on tehty myös infografiikka.

 

Media in everyday life: Insights into children’s and young people’s media cultures

Heta Mulari (ed.)

In public debate, children’s and young people’s media cultures are often addressed through a binary perspective of hopes and fears. On the one hand, children’s and young people’s digital media competences are celebrated, while on the other hand we witness many concerns about changes in children’s and young people’s everyday lives due to digital media.

The publication is available free of charge here.

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla

Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (toim.)

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla – Nuorisobarometri 2018 selvittää asenteita maahanmuuttoon ja Suomen asemaan Euroopan unionissa, luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tulevaisuuden odotuksia.

Perinteisen käsityksen mukaan nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta mikä on totuus nuorten ja politiikan suhteesta tämän päivän Suomessa? Miltä näyttää suomalaisen demokratian tulevaisuus?

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on haastattelututkimus, jossa tarkastellaan 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa ja siihen liittyviä trendejä. Tutkimussarjassa keskitytään harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Sisällöllinen painopiste on lasten ja nuorten omissa näkemyksissä, kokemuksissa ja tulkinnoissa.

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Youth in the Media City. Belonging and Control on the Move

Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (eds.)

Welcome to the journey of two media cities, Helsinki and Saint Petersburg, to explore young people’s lives and cultures on the move in these environments and landscapes!

 As a reader, you may dive into partly hidden urban youth subcultures: encounters in an urban circus, active Pokémon Go player communities, sticker artists redefining the city, or debating gender in graffiti subculture. Take a look at just one essay or read them all. Or you may want to focus solely on the ponderable photos, or drift away by listening to the mesmerizing metro sounds in the digital version of this book, available here: www.youth-in-the-mediacity.org.

The publication is available free of charge here.

 

 

 

Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018

Gissler Mika, Kekkonen Marjatta, Känkänen Päivi (toim.)

Nuorten elinolot 2018 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuorten palveluja, palvelukokemuksia, palveluissa rakentuvia suhteita ja palvelujen kohtaamattomuutta. Vuosikirja koostuu nuorten elinoloja kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista.

Vuosikirja tuo nuoria koskevaa tutkimustietoa ja käytettävissä olevaa tilastollista aineistoa päättäjien, alan ammattilaisten sekä kaikkien nuorten asioista kiinnostuneiden ulottuville.

Julkaisu on THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston yhteistyönä tuottaman kirjasarjan jo 12. vuosijulkaisu. 

Kirja on myynnissä THL:n verkkokaupassa ja siitä on saatavilla myös maksuton verkkojulkaisu.