Verkkojulkaisut

Syrjäytymisen lasku

Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala

Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta

Tutkimus käsittelee NEET-nuoria (Not in Education, Employment, or Training) eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Se selvittää nuorten taustaan liittyvien tekijöiden sekä perusasteen koulutuksen varaan jäämisen yhteyttä NEET-statukselle jäämiseen, NEET-statukselle jäämisen yhteiskunnallisia kustannuksia sekä kohdennetun nuorisotyön mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta. Kohdennettu nuorisotyö on tässä yhteydessä työpajavalmennusta ja etsivää nuorisotyötä.

Verkkojulkaisu on vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

 

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019

Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.)

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta.

Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että joko itse tai muut uupuvat. Työelämä ei nuorille näyttäydy epävarmana, vaikka osa kantaakin huolta työn riittävyydestä tai mahdollisuudesta pysyvään työhön.

Voit ladata verkkojulkaisun tai tilata paperikirjan verkkokaupastamme. Barometrin infografiikan voi lukea tästä linkistä.

Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa

Sofia Laine & Maaria Hartman

Miten kahdeksasluokkalaiset kokevat Taidetestaajat-hankkeen taidevierailut luokkansa kanssa? Millaisia ennakkoajatuksia heillä vierailuista on? Ovatko he halukkaita tekemään vastaavia vierailuja uudelleen?

Minkälaista kulttuurista toimijuutta ja osallisuutta hanke tarjoaa nuorille? Millaisia ovat onnistuneen taidevierailun reunaehdot nuorten näkökulmasta?

Verkkojulkaisu on vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

Voit tilata julkaisun painetun version täältä.

Lisää koriin

"Siitä on pikemminkin vaiettu" Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

Päivi Berg, Kati Lehtonen ja Mikko Salasuo (toim.)

Kirjoituskokoelmassa ”Siitä on pikemminkin vaiettu” käsitellään laajalla asiantuntijajoukolla syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Keskustelunavaus tarttuu vakavaan ilmiökokonaisuuteen, joka koskee suurta määrää lapsia ja nuoria ja josta on aiemmin vaiettu.

Verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa tästä linkistä.

Youth Work Education in Finland

Tomi Kiilakoski

Finland has developed a well-established youth work education and training system which helps youth workers in different stages of their careers learn the values and practices of the youth work community. This report analyses the core values and principles of Finnish education and provides both an overview of the educational system and a detailed description of youth work education.

The publication is available free of charge here.

Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen

Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)

Lasten ja nuorten tekemässä taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi se on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta.

Verkkojulkaisu on luettavissa tästä linkistä.

Painetun kirjan voit tilata täältä.

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla

Leena Haanpää

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -raportti selvittää kuntien kulttuuri-, taide- ja liikuntapalveluiden tuottamista lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien ja erityisesti harrastustakuun ajatuksen näkökulmasta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastamismahdollisuuksien edistämiseksi tehtävää työtä.

Kirjan julkistamistilaisuustallennetta pääset katsotaan täältä

Verkkojulkaisu on luettavissa maksutta tästä linkistä.

Lue infografiikka täältä.

Painetun kirjan voit tilata täältä.

Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag

Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi

Ungdomsbarometern studerar värderingarna hos samt välbefinnandet och vardagslivet för ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1994. Temat för Ungdomsbarometern 2018 är politik och inflytande i Europa.

Resultaten ger vid handen att de unga i första hand deltagit genom att rösta, genom köpbeslut och genom att diskutera politiska frågor. 66 procent av de unga anser att Finland dragit nytta av Europeiska unionen. Andelen är nu på den högsta nivån som uppmätts I Ungdomsbarometern genom åren.

Nätpublikationen kan finnas här.

Youth Barometer 2018. Influence On The Edge Of Europe. Summary

Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi

Youth Barometer studies the values, well-being and everyday life of young people aged 15–29 who live in Finland. It has been carried out annually since 1994.

The Youth Barometer 2018 is on the theme of politics and influence in Europe. According to the results, the young people have chiefly participated by voting, with purchase decisions and by discussing political issues. 66 per cent of the young people feel that membership of the European Union has been of benefit to Finland. The share is now at its highest level in the history of the Youth Barometer.

The publication is available free of charge here.

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta.

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Tässä raportissa käsitellään 7–17-vuotiaiden toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kokemuksia vapaa-ajan harrastamisesta ja erityisesti liikunnasta. Se on jatkoa aiemmin vuonna 2019 ilmestyneelle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle, jonka keskeisinä teemoina olivat 6–29-vuotiaiden vapaa-aika ja liikunnan harrastaminen. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja terävöittää kuvaa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilmeestä ja vapaa-ajasta.

Tutkimus on saatavilla verkkojulkaisuna ja siitä on tehty myös infografiikka.

 

Media in everyday life: Insights into children’s and young people’s media cultures

Heta Mulari (ed.)

In public debate, children’s and young people’s media cultures are often addressed through a binary perspective of hopes and fears. On the one hand, children’s and young people’s digital media competences are celebrated, while on the other hand we witness many concerns about changes in children’s and young people’s everyday lives due to digital media.

The publication is available free of charge here.