Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu

Anu Gretschel & Timo Mulari

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.