Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä. Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista

Heidi Villikka

Yhteisjulkaisu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 58.

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

Varastossa