Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa

Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.