Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations

Eva Feldmann-Wojtachnia, Anu Gretschel, Vappu Helmisaari,Tomi Kiilakoski, Aila-Leena Matthies, Sigrid Meinhold-Henschel, Roland Roth & Pia Tasanko

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä. Teos löytyy myös venäjäksi käännettynä täällä.

Available in English as a free of charge PDF document via this link. A translation in Russian is available here.

Varastossa