Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Jaana Lähteenmaa & Teija Strand

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

Varastossa