Jokela-ilmiö. Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia

Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.)

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

Varastossa