Palveluiden väliinputoamisesta yhtenäisiin palvelupolkuihin? Tutkimusinventaari nuorten nivelvaiheen palveluja koskevista tutkimuksista

Reetta Pietikäinen

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

Varastossa