Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta

Tommi Hoikkalan ja Mikko Salasuon toimittamassa verkkojulkaisussa pohditaan nuorten uutta yhteiskunnallista protestia. Julkaisussa kirjoittavat prekaariliikkeisiin ja niiden liepeille osallistuneita nuoria toimijoita, mutta myös muita eri sukupolvien ja yhteiskunnallisten asemien haltijoita tutkijoista poliittiseen eliittiin.

Saatavilla verkkojulkaisuna täällä.

Varastossa