Ankkurin alkumetrit - nuorten asumis- ja kuntoutumisyksikön ensimmäinen vuosi

Kati Kärkkäinen

Kati Kärkkäisen tekemässä raportissa kuvaillaan ja arvioidaan uudenlaisen toimintayksikön tavoitteita, toimintamuotoja sekä organisaation että yksikössä olleiden nuorten näkökulmista.

Saatavissa verkkojulkaisuna täältä.

Varastossa