Hur mår HBTIQ-unga i Finland?

Katarina Alanko

Enligt Seta och Ungdomsforskningsssällskapet behövs särskilda åtgärder för att stöda och förbättra välmåendet bland finländska homo-, bi- och transungdomar.

Pdf-fil på webben: Hur mår HBTIQ-unga i Finland?

Du kan köpa publikationen här.

Nätpublikationen är på svenska. Den finska översättningen utges i början av 2014.

Varastossa
Kuvaus

Enligt Seta och Ungdomsforskningsssällskapet behövs särskilda åtgärder för att stöda och förbättra välmåendet bland finländska homo-, bi- och transungdomar

Resultaten från den första omfattande inhemska kartläggningen av välmående bland unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter visar på en större oro över det egna välmåendet hos hbti-unga än bland övriga ungdomar.

I enkätundersökningen uppger 70 procent av homo-, bi- och transungdomarna att de har upplevt mobbning och trakasserier. Erfarenheter av våld var också märkbart vanligare bland dem än bland finländska unga i allmänhet.

Enligt undersökningen som gjorts av Seta och Ungdomsforskningssällskapet är sämre hälsa, missnöje med de egna levnadsvanorna och mänskliga relationerna samt problem med den psykiska hälsan vanligare bland hbti-ungdomar än genomsnittet. Jämfört med övriga ungdomar har dessa unga oftare symptom på depression och ångest, självdestruktiva tankar och självdestruktivt beteende.

Undersökningen har genomförts med understöd av undervisnings- och kulturministeriet som en del av verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram.

Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 143, nätpublikationer 68 & Seta, Seta-publikationer 21.

Nätpublikationen är på svenska. Den finska översättningen utges i början av 2014.