Suomalainen huumekuolema 2007. Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista

Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa ja Pekka Hakkarainen

Tutkimuksen kohteena ovat huumeisiin liittyvät kuolemat (drug related deaths) sellaisina
kuin ne esiintyvät suomalaisissa oikeuslääketieteellisissä asiakirjoissa.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Varastossa
Kuvaus

Tutkimuksen kohteena ovat huumeisiin liittyvät kuolemat (drug related deaths) sellaisina
kuin ne esiintyvät suomalaisissa oikeuslääketieteellisissä asiakirjoissa.

Tutkimusaineisto käsittää kaikki (N = 234) tapaukset, jotka kirjattiin vuonna 2007 Helsingin
yliopiston oikeuslääketieteen asiakirjoihin positiivisiksi humausainelöydöksiksi
vainajista. Tutkimusote yhdistää yhteiskuntatieteellisen ja oikeuslääketieteellisen
tarkastelun. Tämänkaltaista, tietyn vuoden kaikki kuolintapaukset kokoavaa
tutkimusta, ei ole aiemmin tehty Suomessa tai kansainvälisesti. Suomessa tämä on
mahdollista, koska kaikki huumeisiin liittyvien kuolemien oikeustoksikologiset
tutkimukset tehdään samassa paikassa.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 99. Helsinki 2009.

Tekijä Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa ja Pekka Hakkarainen
ISBN 978-952-245-197-2
Julkaisuvuosi 2010
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 53
Julkaisukieli suomi