Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista

Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.)

Koronavirus ja sen leviämistä seuranneet rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten elämään monin tavoin. Tässä julkaisussa tarkastellaan koronapandemian vaikutusta nuorten vapaa-aikaan kaupunkiympäristössä. Miten nuorten liikkuminen ja oleminen kaupunkitilassa muuttui? Miten korona-aika vaikutti nuorten käsityksiin kaupungista ja ajan viettämisestä siellä? Keskeinen tarkastelukulma on myös nuorisotyön merkitys nuorten arjessa: miten jalkautuva ja muu nuorisotyö voi olla läsnä nuorille ja edistää heidän hyvinvointiaan?

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Kuvaus

Teos sisältää kirjoituksia 35:ltä kirjoittajalta ja on tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten välisen dialogin tulos. Lopuksi esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, miten nuorten vapaa-ajan hyvinvointia voitaisiin jatkossa tukea paremmin. Tämän teoksen luettuasi mielikuvasi kaupunkitilasta ei enää ole sama.

 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 176

411 s.

Kieli: suomi

ISBN 978-952-372-043-5

ISSN 1799-9227

Kl 32.4; 38.7

Asiasanat: nuorisotutkimus, etnografia, nuoret, vapaa-aika, vapaa-ajan tilat, covid-19, nuorten asema, kaupunkiseudut, koti, nuorisotyö, nuorisopalvelut, hyvinvointi, häirintä, epäasiallinen kohtelu, päihteet, järjestyksenvalvojat, nuorisokulttuurit, jengit, nuorisorikollisuus, tyylit, sosiaalisuus, yksinäisyys

Esipuhe 

I OSA – Tutkimuksen tausta ja toteutus 13

1. Johdanto 15
Sofia Laine, Eila Kauppinen & Karla Malm

2. Miten tutkimus toteutettiin – aineistot, niiden käsittely ja analysointi sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta  25
Eila Kauppinen, Karla Malm & Sofia Laine

3. Korona-aaltoja, rajoituksia, rokotuksia, maskeja 43
Sofia Laine, Karla Malm, Eila Kauppinen & Susanna Jurvanen

Ministerit ja THL 49
Joonas Kytö

Näkökulmia palvelujärjestelmään koronan näyttämöllä 59
Tommi Hoikkala, Eila Kauppinen, Jukka Etu-Seppälä, Kermit Haapalainen, Merja Nordling, Hannu Rusama & Mikko Vatka


II OSA – Nuorten vapaa-aika ja jalkautuva nuorisotyö korona-ajan kaupungeissa 77

Valju  76
Linda Erjos

4. Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen korona-arjessa  81
Eila Kauppinen, Sofia Laine, Karla Malm, Timo Kontio & Susanna Jurvanen

Näkökulmia kohtaamisiin pääkaupunkiseudun raidenuorisotyössä korona-aikana 103
Sauli Taipale, Glenn Grip, Ria Hakulinen, Anki Herlin, Sami Hyvönen, Ronja Hänninen, Juho Outavaara, Ville Sirviö & Agim Ukic

Näkökulmia korona-ajan nuorisotyöhön Helsingissä  111
Eila Kauppinen, Timo Kontio, Sofia Laine, Tiina Nurmi, Sini Perho & Tommi Hoikkala

Amici, diem perdidi. Ystävät, olen hukannut päivän. 122
Adina

5. Hengailu korona-ajan kaupungeissa 123
Sofia Laine, Sirpa Tani, Eila Kauppinen & Eliisa Ahlstedt

Korona vei persoonallisuuteni ja oman minäkuvani  144
Minä

6. Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana korona-ajassa  147
Sofia Laine, Eila Kauppinen, Sirpa Tani & Karla Malm

Yksin 153
Korppi

Uutta  156
Daniel

My life in covid 162
Betty

Kirjain K  167
K


III OSA – Jännitteisiä ulottuvuuksia nuorten huoliin ja huolipuheeseen nuorista 167

7. Nuorten kohtaama syrjintä ja häirintä korona-ajan kaupunkitilassa  171
Anni Nyyssölä, Susanna Jurvanen, Elsa Saarikkomäki & Tarja Tolonen

Minä ja korona  187
Kerttu-Reena

8. Nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö korona-aikana 189
Susanna Jurvanen, Keiju Vihreäsalo, Sofia Laine & Eliisa Ahlstedt

9. Nuorten, nuorisotyön ja järjestyksenvalvonnan suhteet korona-ajan kaupunkitilassa  215
Karla Malm, Elsa Saarikkomäki, Pauliina Lampela & Anni Nyyssölä

10. Huolipuheesta kohti huolenpitoa? Tiemiehet tulkinnallisissa kamppailuissa  235
Karla Malm, Erica Åberg, Jaana Gröhn & Malissa Wadunombi

 

IV OSA – Millainen olet nuorillesi, koronaendemiaa poteva Suomi? 263

11. Nuorten sosiaalinen liikehdintä pääkaupunkiseudulla 2020-luvulla  265
Eila Kauppinen, Sirpa Tani, Sofia Laine, Karla Malm, Susanna Jurvanen & Tommi Hoikkala

Näkökulmia nuorten sosiaaliseen liikehdintään Tampereen ydinkeskusta-alueella 291
Karla Malm

Viilee yö  301
Jaanat-bändi

Näkökulmia Kansallisteatterin GÄNG – opastettu kaupunkikierros -esityksen liikkeeseen ja pysäytettyihin hetkiin. Tutkijoiden aistielämyksellistä pohdintaa  303
Sanna Ryynänen, Sofia Laine, Pia Lundbom & Sirpa Tani

Ajatuksia puutarhassa  318
Stella Massa

Näkökulmia nuorille suunnatun kilpailun teoksiin: nuorten viestejä aikuisille korona-ajan kokemuksista 321
Merja Kylmäkoski

Avunhuuto  324
Sallamari Kinnunen

Kupla 327
Alex Vihula


12. Yhteenveto: Nuorten vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö ja huolikasaumat 2020-luvun alussa 331
Sofia Laine, Eila Kauppinen & Karla Malm

13. Suositukset ja toimenpide-ehdotukset  345
Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm, Tommi Hoikkala, Anni Nyyssölä, & Susanna Jurvanen


Lähteet  351
Media-aineistot  385
Liitteet  390
Kiitokset  401
Kirjoittajatiedot  402
Tiivistelmä  406
Sammandrag  408
Abstract 410