Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta, Tuuli Pitkänen

Tutkimus tuotti tietoa päihdepalveluun hakeutumisen esteistä ja kannustimista. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat vaikuttivat päätökseen hakea apua päihdepalvelusta ja mitä polkuja pitkin asiakkaat olivat päätyneet sen hetkiseen päihdepalveluunsa. Selvityksessä keskityttiin asiakkaiden äänen esiin tuomiseen ja asiakkaiden tärkeiksi kokemiin teemoihin avun hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyen.

Maksuton verkkojulkaisu.

Kuvaus

ISBN 978-952-6661-38-4

87 s.

Päihdeasiamiestoiminta, EHYT ry

Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 170

2022

Maksuton verkkojulkaisu.