Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020

Mikko Salasuo (toim.)

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 käsittelee 7–29-vuotiaiden harrastamista erilaisista näkökulmista. Tutkimuksen tilasto-osion teemana on nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastaminen. Tutkimus- ja tausta-artikkeleissa syvennytään harrastamisen historiaan, musiikkifaniuteen, musiikin kuluttamiseen ja höntsäilyn ideaaleihin.

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta

Ei saatavilla
Kuvaus

Vapaa-aikatutkimuksen keskeisenä aineistona on 1401 haastattelua, jotka tehtiin alkuvuodesta 2020. Aineiston keruu osui koronaviruksen leviämistä edeltävään aikaan, joten tutkimus ei käsittele lasten ja nuorten vapaa-aikaa poikkeusoloissa. Tutkimusta varten haastateltiin myös nuorimpien vastaajien vanhempia.
Tutkimuksessa lasten ja nuorten vapaa-aikaa käsitellään monipuolisesti. Tilasto-osiossa tarkastellaan vapaa-ajan määrän ja riittävyyden lisäksi esimerkiksi nuorten kokemuksia elämästä digitaalisessa mediassa, kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun kokemista harrastuksissa, musiikin kuuntelua, faniutta, tubettajien seuraamista, tatuointien yleisyyttä ja merkityksiä, vanhempien tapoja säännellä teknisesti lastensa kännykän käyttöä, järjestökiinnittäytymistä sekä tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin.

208 s.
nid.
2021
ISBN 978-952-372-020-6 (nid.)
ISBN 978-952-372-021-3 (PDF)

Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu), nro 68
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2341-5568 (verkkojulkaisu), nro 68
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 233.
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 161.

Sarja: Kenttä.
Kl 32.4, 79.8.