Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020 käsittelee nuorille tarjottavia julkisia palveluita niiden käytön, tarpeen ja riittävyyden näkökulmista. Barometrissa tarkastellaan, millaisia kokemuksia nuorilla on kohtelusta ja kohdatuksi tulemisesta palveluissa. Luottavatko nuoret palvelujärjestelmään? Nuorilta kysyttiin sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja kohdennetun nuorisotyön palveluiden lisäksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käytöstä.

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta

Ei saatavilla
Kuvaus

Keskustelua julkisten palveluiden tilasta Suomessa on viime vuosina hallinnut kriittinen sävy. Niin tilastot kuin käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin ongelmia palveluiden saatavuudessa ja yhdenvertaisuudessa. Nuorille suunnattujen palvelujen pirstaleisuus ja etenkin mielenterveyspalveluiden riittävyys ovat herättäneet huolta palvelujärjestelmämme toimivuudesta.

Nuorten kokemus palveluiden saatavuudesta on pääsääntöisesti hyvä. Mahdollisuus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon koetaan toisinaan kuitenkin heikoksi. Monet nuoret kohtaavat ongelmia hoidon ja palvelujen jatkuvuudessa sekä kokevat epäkunnioittavaa kohtelua ja syrjintää.

Barometrin tulokset antavat aiheen pohtia palvelukokemusten eriytymistä. 15–29-vuotiaat nuoret ovat moninainen ryhmä, joka käyttää hyvinkin erityyppisiä ja eri tavoin järjestettyjä palveluja. Monet nuoret käyttävät palveluja verraten harvoin, mutta osa tarvitsee pitkäaikaista ja monialaista tukea. Näillä nuorilla ei välttämättä ole kuvaa toistensa todellisuuksista, mikä voi haastaa hyvinvointivaltion kannatusperustaa tulevaisuudessa.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2020 Nuorisobarometri perustuu 1938 nuoren puhelinhaastatteluun.

216 s.
2021
ISBN 978-952-372-015-2 (nid.)
ISBN 978-952-372-016-9 (PDF)
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 232, Kenttä
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 157, Kenttä
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, ISSN 2489-9461 (painettu), nro 67
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 67
Kl 31.32, 32.4
Valtion nuorisoneuvosto
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö