Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.)

Monialaisesti toimivan Ohjaamon tavoitteena on, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja saumattomasti siten, että palvelut tukisivat nuorten oikea-aikaista etenemistä elämässä. 

Maksuton verkkojulkaisu

Tilaa kirja verkkokaupasta

 

Ei saatavilla
Kuvaus

Kirjassa pureudutaan tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen kautta kysymyksiin, miten nuoret kokevat Ohjaamon palvelut, mitä Ohjaamoissa työskentely edellyttää ammattilaisilta, ja miten monialainen toimijakonsepti asettuu osaksi muuta palvelujärjestelmää. Lisäksi kirjassa pohditaan Ohjaamo-toiminnan kehittämisen suuntia: on tärkeää vahvistaa pohdinnan tilaa antavaa ja nuorten vertaissuhteet huomioivaa ohjausta sekä Ohjaamojen yhteiskunnallista tehtävää, jossa tuotetaan tietoa nuorten tarpeista sekä palvelujen pullonkauloista ja tarjotaan vastavoimia nuoria ulostyöntäville rakenteille.

Kirja soveltuu nuorten palveluista ja ohjauksesta, monialaisesta yhteistyöstä ja sen johtamisesta sekä palvelujen arvioinnista kiinnostuneille. Näitä teemoja sekä Ohjaamojen toimintaa tarkastellaan kirjassa moni-tieteisesti; mukana on nuorisotutkimuksen, sosiaalityön tutkimuksen, organisaatiososiologian, sosiaalipolitiikan, kasvatusfilosofian, ohjauksen tutkimuksen sekä talousmaantieteen tutkimusotteita.

2020. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura &
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR)
Julkaisuja 226, Kenttä
ISBN 978-952-372-007-7
ISSN 1799-9219
Hansaprint, Turku
Verkkojulkaisuja 154, Kenttä
ISBN 978-952-372-008-4 (