Syrjäytymisen lasku

Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala

Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta

Tutkimus käsittelee NEET-nuoria (Not in Education, Employment, or Training) eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Se selvittää nuorten taustaan liittyvien tekijöiden sekä perusasteen koulutuksen varaan jäämisen yhteyttä NEET-statukselle jäämiseen, NEET-statukselle jäämisen yhteiskunnallisia kustannuksia sekä kohdennetun nuorisotyön mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta. Kohdennettu nuorisotyö on tässä yhteydessä työpajavalmennusta ja etsivää nuorisotyötä.

Verkkojulkaisu on vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

 

Kuvaus

Tulosten mukaan sekä perusasteen koulutuksen varaan jääminen että huono-osaisempi tausta ovat usein yhteydessä NEET-statukselle jäämiseen. Huono-osaista taustaa mitattiin vanhempien toimeentulotuen saannon kestolla sekä sillä, oliko nuori ollut sijaishuollossa. Vaikka perusasteen tutkinnon varaan jääminen on yhtey­dessä NEET-statukselle jäämiseen, vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuen saanti ja sijaishuollossa olo lisäsivät nuorilla riskiä jäädä NEET-statukselle silloinkin, kun he olivat suorittaneet toisen asteen tutkinnon.

 

ISBN 978-952-372-006-0

ISSN 1799-9227

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

verkkojulkaisuja 153, sarja: Kenttä, 126 s., 2020