"Siitä on pikemminkin vaiettu" Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

Päivi Berg, Kati Lehtonen ja Mikko Salasuo (toim.)

Kirjoituskokoelmassa ”Siitä on pikemminkin vaiettu” käsitellään laajalla asiantuntijajoukolla syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Keskustelunavaus tarttuu vakavaan ilmiökokonaisuuteen, joka koskee suurta määrää lapsia ja nuoria ja josta on aiemmin vaiettu.

Verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa tästä linkistä.

Kuvaus

Tutkimuksissa on läpi 2010-luvun raportoitu syrjinnästä, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi mediassa on viime aikoina kerrottu huippu-urheilijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta.

Kirjoituskokoelmassa ”Siitä on pikemminkin vaiettu” käsitellään laajalla asiantuntijajoukolla syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Keskustelunavaus tarttuu vakavaan ilmiökokonaisuuteen, joka koskee suurta määrää lapsia ja nuoria ja josta on aiemmin vaiettu.

Teoksessa kirjoittavat liikunnan ja urheilun keskeiset toimijat sekä lapsuuden, nuoruuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijat. Kirjoituskokoelma koostuu ilmiötä taustoittavasta johdannosta ja yhdeksästätoista tekstistä. Niissä syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa käsitellään niin yksilöiden, rakenteiden kuin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimustenkin näkökulmista.

Lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pyritään edistämään kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisella lainsäädännöllä. Suomessa liikunnan ja urheilun toimialaa ohjaa myös vuonna 2015 voimaan tullut liikuntalaki. Sopimusten ja säädösten lisäksi lasten ja nuorten harrastamista ohjaavat epäviralliset kasvatusnormit ja yleisinhimilliset periaatteet. Näistä vankoista raameista huolimatta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa kaikki ei ole kunnossa – ei lähimainkaan.

Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 151, sarja: Liike, ISBN 978-952-372-003-9, 104 s. 2020.

 

Johdanto 5

Mikko Salasuo, Päivi Berg & Kati Lehtonen

I RAJANKÄYNTEJÄ JA RIKKOMUKSIA 17

Pojat, maskuliinisuus ja väkivaltakokemukset urheiluja liikuntaharrastuksissa 18

Marja Peltola

Yhdenvertaisuus on jokapäiväistä työtä myös liikunnassa ja urheilussa 23

Kirsi Pimiä

Urheilu – Seksuaalirikollisten pelikenttä vai massahysterian kohde 26

Antti Turpeinen & Matti Hakamäki

Lapsen oikeudet ja harrastustoiminta 30

Elina Pekkarinen

II YHDENVERTAISUUDEN ASIALLA? 36

Normit, ulostulot ja uutisointi urheilussa – mitä viestimme seksuaalivähemmistönuorille? 37

Marita Karvinen

Jos vammaisurheilun integraatio olisi helppoa ja nopeaa, se olisi jo tehty 43

Aija Saari

Sateenkaaren tällä puolen: yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa 47

Päivi Berg & Marja Kokkonen

Epäreilu peli  52

Päivi Armila & Anni Rannikko

Sateenkaaren tuolla puolen 56

Manuela Bosco

III RAKENTEIDEN ÄÄNIÄ 59

Häirinnällä ei ole sijaa urheilussa  60

Hanna Kosonen

Olympiakomitea tarjoaa työkaluja häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi  64

Mikko Salonen

Tietoa, taitoja ja turvallisia aikuisia nuorten vapaa-aikaan 68

Iina Juntunen & Maarit Taipalinen

Syrjintä, epäasiallinen kohtelu ja seksuaalinen häirintä eivät kuulu urheiluun! 73

Jouko Ikonen & Teemu Japisson & Nina Laakso & Petteri Lindblom & Piia Pöyhönen & Susanna Sokka

Kiusaaminen, rasismi ja häirintä Yle Urheilun verkkosivuilla 2000-luvulla  78

Jouko Vuolle

IV AJATTELEVA INSTITUUTIO 82

Mitta mitasta 83

Marko Kantomaa

Pyramidin raunioilla  87

Kati Lehtonen

Hyvästi Urheilijoiden Ikuinen Uskollisuus Systeemille! 91

Kiira Korpi

Siitä on pikemminkin vaiettu  95

Minna Paajanen

Autonomiaa ilman vastuullisuutta – kriittisiä huomiota ja ikäviä kysymyksiä 99

Mikko Salasuo

Kirjoittajat 103