Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen

Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)

Lasten ja nuorten tekemässä taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi se on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta.

Verkkojulkaisu on luettavissa tästä linkistä.

Painetun kirjan voit tilata täältä.

Kuvaus

Kirjassa esitetään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millainen rooli ja millaisia oikeuksia lapsilla ja nuorilla on taiteen ja kulttuuriperinnön tuottajina? Mitä on huomioitava aineistoja tallennettaessa ja tallennettuja aineistoja tulkittaessa? Millaista tietoa lasten ja nuorten taide voi välittää?

Kirja palvelee eri alojen tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja ja opiskelijoita sekä muita toimijoita lasten ja nuorten taiteen ja sen tallentamisen parissa.

2019. NTV/NTS, julkaisuja 222, sarja: Kenttä, ISBN 978-952-7175-97-2 (nid.) / verkkojulkaisuja 148, ISBN 978-952-7175-98-9 (PDF).