Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag

Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi

Ungdomsbarometern studerar värderingarna hos samt välbefinnandet och vardagslivet för ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1994. Temat för Ungdomsbarometern 2018 är politik och inflytande i Europa.

Resultaten ger vid handen att de unga i första hand deltagit genom att rösta, genom köpbeslut och genom att diskutera politiska frågor. 66 procent av de unga anser att Finland dragit nytta av Europeiska unionen. Andelen är nu på den högsta nivån som uppmätts I Ungdomsbarometern genom åren.

Nätpublikationen kan finnas här.

Kuvaus

Ungdomsbarometern studerar värderingarna hos samt välbefinnandet och vardagslivet för ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1994. Temat för Ungdomsbarometern 2018 är politik och inflytande i Europa.

Resultaten ger vid handen att de unga i första hand deltagit genom att rösta, genom köpbeslut och genom att diskutera politiska frågor. 66 procent av de unga anser att Finland dragit nytta av Europeiska unionen. Andelen är nu på den högsta nivån som uppmätts I Ungdomsbarometern genom åren.

ISBN 978-952-7175-94-1

Statens ungdomsråds publikationer (pdf), nr 64, ISSN 2489-947X

Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, nätpublikationer 146, ISSN 1799-9227