Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta.

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Tässä raportissa käsitellään 7–17-vuotiaiden toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kokemuksia vapaa-ajan harrastamisesta ja erityisesti liikunnasta. Se on jatkoa aiemmin vuonna 2019 ilmestyneelle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle, jonka keskeisinä teemoina olivat 6–29-vuotiaiden vapaa-aika ja liikunnan harrastaminen. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja terävöittää kuvaa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilmeestä ja vapaa-ajasta.

Tutkimus on saatavilla verkkojulkaisuna ja siitä on tehty myös infografiikka.

 

Ei saatavilla
Kuvaus

Kyselyn tulosten mukaan toimintarajoitteet näkyvät liikunnan harrastamisessa monin tavoin. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista pienempi osuus kuin ikätovereista vailla vastaavia rajoitteita kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. He kokevat kiusaamista ja epäasiallista kohtelua selvästi muita ikätovereitaan useammin. Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret ovat myös selvästi muita lapsia ja nuoria kauempana siitä valtionhallinnon tavoitteesta, että jokaisella lapsella olisi ainakin jokin harrastus. Kaikkiaan toimintarajoitteiset lapset ja nuoret vaikuttavat kuitenkin varsin tyytyväisiltä elämäänsä.

 

Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 142, Kenttä
ISBN 978-952-7175-89-7
ISSN 1799-9227 (verkkojulkaisu)

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:5
ISSN-L 2242-4563
ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu)

Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro. 62
ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu)