Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla

Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (toim.)

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla – Nuorisobarometri 2018 selvittää asenteita maahanmuuttoon ja Suomen asemaan Euroopan unionissa, luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tulevaisuuden odotuksia.

Perinteisen käsityksen mukaan nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta mikä on totuus nuorten ja politiikan suhteesta tämän päivän Suomessa? Miltä näyttää suomalaisen demokratian tulevaisuus?

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Ei saatavilla
Kuvaus

Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä heidän mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Kokevatko nuoret, että heitä kuunnellaan ja että he voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Entä mitkä ovat nuorten mielestä tehokkaita vaikuttamiskeinoja ja millaiseen toimintaan he itse osallistuvat eniten? Kokevatko nuoret äänestämisen, järjestötoiminnan ja vaaleihin ehdolle asettumisen mielekkäänä? Ovatko nuoret vaikuttaneet ulkoparlamentaarisilla keinoilla, kuten ostopäätöksillä, osallistumalla mielenosoituksiin tai poliittiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa?

Euroopan unionin tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Valtaosa Nuorisobarometriin haastatelluista nuorista on kasvanut Suomessa, joka on ollut Euroopan unionin jäsen. Miten he näkevät Suomen ja EU:n suhteen: onko jäsenyydestä ollut Suomelle hyötyä? Ovatko suomalaiset nuoret EU-myönteisiä vai onko Euroopan yhdentyminen mennyt heidän mielestään jo liian pitkälle?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2018 Nuorisobarometri perustuu 1901 puhelinhaastatteluun.

ISBN (nid.) 978-952-7175-82-8

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 216, Kenttä

Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu)