Tuote

Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021

Harva nuori on kestävän kehityksen suhteen välinpitämätön, mutta nuorten välillä on eroja. Millaiset nuoret pitävät ilmastolakkoa ja suoraa toimintaa tehokkaana vaikuttamisena? Mitä mieltä nuoret ovat...

Lue lisää

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Keskustelua julkisten palveluiden tilasta Suomessa on viime vuosina hallinnut kriittinen sävy. Niin tilastot kuin käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin ongelmia palveluiden saatavuudessa ja yhdenver...

Lue lisää

Kaukaloissa kasvaneet

Ihmettelin useasti mielessäni tutkimuksen aikana vanhempien halukkuutta ja jaksamista kustantaa, kannustaa ja huoltaa vielä täysi-ikäistyneitä poikiaankin viikosta toiseen. Milloin joku äiti kertoi aj...

Lue lisää