Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija

Karla Malm

Tässä tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. 

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä.

Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

 

Ei saatavilla
Kuvaus

Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla Espoossa tuetaan itsenäistyviä nuoria perhe-, verkosto- ja yksilötuen sekä vapaaehtoisen tukikummitoiminnan keinoin. Itsenäistymisen tuki -hankkeen (ITU) toimintaan osallistuu täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria, joilla on syystä tai toisesta itsenäistyminen edessään. Itsenäistyminen konkretisoituu omillaan asumiseen. Yhteistä nuorten tilanteille on, että jokin ulkoinen tekijä sysää nuoren irtautumaan lapsuudenkodistaan ja suuntautumaan kohti itsenäistä asumista – usein nopeammin kuin nuori itse tai hänen sosiaalinen verkostonsa on osannut ennakoida.


Tässä tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeiseen asemaan nousevat nuoren toimijuus ja sosiaalisen verkoston merkitys. Millaiseksi itsenäistyminen muotoutuu? Millainen on elämänvaihe, jota leimaa odottaminen? Nuori on syystä tai toisesta muutoksen edessä, mutta uuden elämänvaiheen arki, suunta ja tavoitteet ovat vasta muotoutumassa. Voiko itsenäistymistä tavoitellessa koskaan tulla valmista?

ISSN 1799-9227 (PDF)
ISBN 978-952-7175-68-2 (PDF)

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 133, sarja: Kenttä.