Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodora, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.)

Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden alaikäisten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan sitä, millä tavalla juridiset linjaukset ja maahanmuuttopoliittiset käytännöt vaikuttavat nuorten elämäntapoihin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja arkeen, kun sitä leimaa loputon odottaminen ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta.

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä.

Ei saatavilla
Kuvaus

Maailmanlaajuinen muuttoliike koskee ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Myös Suomeen syksyllä 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista reilusti yli 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Tästä huolimatta globaalia muuttoliikettä ja sen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tarkastellaan harvoin nuorisopoliittisesta ja nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Kirjoitussarja Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.


Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden alaikäisten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan sitä, millä tavalla juridiset linjaukset ja maahanmuuttopoliittiset käytännöt vaikuttavat nuorten elämäntapoihin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja arkeen, kun sitä leimaa loputon odottaminen ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Moniäänisessä kirjoitussarjassa tutkijat, nuorten parissa toimivat ammattilaiset, asiantuntijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat esittävät myös konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yksin tulleiden alaikäisten asemaa voitaisiin parantaa.

Kirjoitussarja pohjautuu tutkimus- ja vapaaehtoishankkeeseen, jonka Nuorisotutkimusverkosto toteutti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Julkaisuun on koottu Näkökulma-palstalla aiemmin julkaistu kirjoitussarja. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Tutkijoille ne tarjoavat keinon osallistua nuoria ja nuoruutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja paremman maailman rakentamiseen.

Johdanto: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja  7

Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola ja Leena Suurpää

 

Osallisuus vaatii toteutuakseen turvaa, aitoa kuuntelemista, ystävyysverkostoja ja tietoa 9

Veronika Honkasalo

 

Kansainvälisen suojelun periaatteista ei voi alaikäisten kohdalla tinkiä  13

Mirja Piitulainen

 

Nuoret turvapaikanhakijat ja luottamuksen rakentuminen arjen käytännöissä 19

Karim Maiche

 

Vastaanottokeskuksen elämää ohjaajan ja nuoren silmin  25

Naser Husseini

 

Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot  28

Henri Onodera & Marja Peltola

 

Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa  34

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen

 

Nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat monipuolista kotouttamista 39

Saara Pihlaja

 

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden mielenterveyden haasteet 42

Minna Lähteenmäki

 

”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä 47

Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa

 

Ensisijaisesti lapsia? 54

Hanna Laari & Sanna Rummakko

 

Alaikäisen turvapaikanhakijan kuulemiseen liittyviä haasteita oikeuspsykologisesta näkökulmasta 58

Julia Korkman

 

Pieni ja suuri ikäero: kiistanalaiset ikämäärittelyt nuorten turvapaikanhakijoiden elämässä 64

Leena Suurpää

 

Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena  69

Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa

 

Odottamisen monimuotoisuus nuorten turvapaikan hakijoiden arjessa  74

Henri Onodera

 

Toimenpide-ehdotuksia nuorten turvapaikanhakijoiden arjen turvaamiseksi 79

Herttaliisa Tuure

 

Liite: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa – eräitä toimenpide-ehdotuksia 81