Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla

Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.)

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. 

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä. Kirjan voit tilata verkkokaupastamme.

Ei saatavilla
Kuvaus

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. Tarkastelun lähtökohta on alue-, tasa-arvo- ja nuorisopoliittisesti kriittinen: reuna-alueilla nuorten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi koulutukseen, harrastuksiin tai kansalaistoimintaan ovat selkeästi niukemmat kuin kaupungissa. Ydinkysymykseksi nousee liikkumisen vaikeus, julkisen liikenteen puute, jonka vuoksi nuorten arki on monella tavalla työlästä ja rajoitettua.Hylkysyrjässä elämästä kuitenkin tehdään elettävää rakentamalla arkea ja tulevaisuutta omatoimisesti ja tiiviiden sosiaalisten verkostojen varassa.

Hylkysyrjä voidaan sijoittaa kartalle ja nähdä maantieteellisesti. Sen voi kuitenkin määrittää myös henkiseksi olemiseksi, mielentilaksi, jossa ihminen saattaa kokea olevansa sivussa täysivaltaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kansalaisuudesta. Henkistä hylkysyrjäisyyttä on mahdollista kokea vaikkapa Kolmen sepän patsaalla, mutta kahden hylkysyrjän loukku – mentaalinen ja maantieteellinen – on arkista totta vain syrjäkylillä, siellä, missä kilometrit eristävät konkreettisesti. (Esko Hartikainen)

2016.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 178, sarja: Liike

ISBN 978-952-7175-38-5
ISSN 1799-9227

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2016.
Verkkojulkaisuja 117
Sarja: Liike
159 s.