Missä lapsuutta tehdään?

Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen ja Niina Rutanen (toim.)

Voit ladata maksuttoman verkkojulkaisun täältä.

Varastossa
Kuvaus

issä lapsuutta tehdään? -teoksessa käsitellään erilaisten lapsuuksien rakentumisen tiloja ja lapsuuden tapahtumapaikkoja lähestyen niitä kahdesta suunnasta. Tarkastelun lähtökohtana ovat yhtäältä lapsille tuotetut ja tarjotut tilat sekä lapsuudelle yleisemminkin luodut puitteet, joiden rakentumiseen osallistuvat monet tahot, kuten valtio instituutioineen, perheet arkisine käytäntöineen ja media poliittisine ja kaupallisine intresseineen. Toisaalta lähdetään liikkeelle lasten itse tuottamista paikoista.

Tarkastelemalla lasten arkisia tiloja eri näkökulmista kirjoittajat paljastavat, millä tavoin lapset osallistuvat tilan tuottamisen prosesseihin omista näkökulmistaan ja määrittelevät aikuistenkin elintilojen mahdollisuuksia. Tutkimustulosten lisäksi teoksessa nostetaan esille lasten tilojen ja paikkojen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä. Teos on suunnattu monitieteisestä lapsuudentutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Edustettuina ovat muiden muassa maantiede, sosiologia, kulttuurien- ja taiteentutkimus, kasvatustiede, psykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia, kasvatuspsykologia, kirjallisuustiede sekä viestintä- ja mediatutkimus.