Nuoruus hallitusohjelmassa

Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.)

 

ISBN: 978-952-7175-10-1
ISSN: 1799-9227

Voit ladata maksuttoman verkkojulkaisun tästä linkistä.

Kirjan löydät täältä.

Varastossa
Kuvaus

Kun Juha Sipilän hallitus julkaisi strategisen ohjelmansa ”Ratkai-
sujen Suomi”, herätti se nuorisotutkijoiden keskuudessa vilkasta
keskustelua. Erityisesti pohdittiin, onko hallitusohjelmaa laatiessa
tehty arviointia siitä, miten toteutettavat uudistukset kohtelevat eri
sukupolvia ja ihmisryhmiä. Lopulta Nuorisotutkimusverkoston tut-
kijat kutsuivat eri alojen tutkijoita analysoimaan hallitusohjelman
nuorisovaikutuksia oman erityisosaamisalueensa näkökulmasta. Mu-
kaan kirjoitussarjaan lähti 31 tutkijaa eri tieteenaloilta ja organisaa-
tioista. Tekstit julkaistiin sähköisesti talvella 2015–2016. Nyt sarjan
tekstit on koottu yhteen. Tuloksena on tarkkanäköinen ja kriittinen,
mutta myös vaihtoehtoja ja vahvuuksia erittelevä kirjoitussarja, joka
haastaa lukijansa pohtimaan nuorison ja politiikan välisiä suhteita
niin vallan, resurssinjaon, arvojen kuin tulevaisuuden näkökulmista.