Arjen jäljillä - Nuorisobarometri 2015

Sami Myllyniemi (toim.)

Arjen jäljillä -barometrin verkkoversio löytyy täältä.  

Kirjan voi tilata verkkokaupastamme.

Varastossa
Kuvaus

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain
toteutettu kyselytutkimus. sen kohteena ovat Suomessa
asuvat 15–29-vuotiaat. osa barometrin kysymyksistä toistuu
samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia.
Nuorisobarometri 2015:n teemana on arjenhallinta.

Arjen jäljillä pureutuu teemaan tuottamalla tuoretta tietoa
siitä, millaista nuorten jokapäiväinen elämä juuri nyt on.
käsitellyksi tulevat niin ruoanlaitto, siivous, unirytmi,
päihteet, harrastukset, taloudellinen pärjääminen kuin
sosiaalinen elämäkin. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriin-
tuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka
kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta
luottamuksesta.

Teos on arkielämän syvien ja pitkäkestoisten seurausten
jäljillä. Kyselytulosten mukaan lapsuudenkodin olosuhteet
ovat yhteydessä nuoruusiän arjenhallintaan. Arjen jäljillä
ollaan siinäkin mielessä, että kysely tuo tietoa arkisten
valintojen seurauksista nuorten hyvinvoinnille. Nuoriso-
barometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön
arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa.
lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä,
joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä.
arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin.