Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin

Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen

Voit ladata pdf-version täältä.

Kirjan voit tilata tämän linkin kautta.

Varastossa
Kuvaus

Nuorisotyötä ja -toimialaa koskettavat samat työn tulosten ja näkyväksi tekemisen haasteet kuin muitakin julkista rahoitusta saavia tahoja. Kotimaisessa ja ulkomaisessa nuorisotoimialan keskustelussa alan arvioinnin on pitkään todettu olevan myös muita toimialoja hankalampaa. Nuorisotyön arviointia vaikeuttaa sen pohjautuminen kasvatukselliseen vuorovaikutukseen, jota on haasteellista toistaa yksiselitteisesti samana pysyvänä arvioinnin kohteena. Teoksen mukaan nuorisotyön arviointiin on välttämätöntä mahduttaa mukaan sellaisia arviointielementtejä kuin vuorovaikutussuhteen satunnaisuus, työn vaihtuvat toimintaympäristöt ja tilanteet, nuoren elämäntilanteen ja iän mukaan muuttuvat tarpeet, odotukset ja tavoitteet sekä työn suhde yhteiskunnan muuttumiseen. Teos rakentuu Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -tutkimushankkeessa tehdylle nuorisotyön ja -toimialan arvioinnin kehittämistyölle.