Verkkojulkaisut

Vaihteleva vapaa-aika. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022

Sinikka Aapola-Kari (toim.)

Vaihteleva vapaa-aika – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022 kertoo lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton ja harrastamisen tilasta. Tutkimus perustuu yli 1400 lapsen ja nuoren puhelinhaastatteluun, jotka toteutettiin keväällä 2022.  Heiltä kysyttiin mieluisista harrastuksista, harrastusten lopettamisen syistä sekä korona-ajan vaikutuksista vapaa-ajan viettoon. Lapsilla ja nuorilla on monia rinnakkaisia harrastuksia, ja korona-aikana monien harrastukset myös vaihtuivat.

Maksuton verkkojulkaisu tietoanuorista.fi -sivustolla.

Restricted Childhood, Interrupted Youth. Research observations on participation in education and leisure during the COVID-19 pandemic in the Nordic countries

Alix Helfer, Jakob Trane Ibsen, Viola Särkiluoto and Sinikka Aapola-Kari

In this study, we conduct a research overview and report on the rights of Nordic children and youth in the spheres of education and leisure during the COVID‑19 pandemic. We follow up on our first report, ‘Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic’ report (Helfer et al., 2023). In the first report, we explained how the COVID-19 pandemic was handled in the Nordic countries and related initiatives to safeguard the rights of children and young people. In all countries, there has been a great concern about the impact of the pandemic and how the restrictions have affected children and youth, particularly vulnerable groups.

PDF publication free of charge

Haavoittuvassa asemassa? Aineksia lasten ja nuorten turvallisuusvajeiden arviointiin ja tiedontuotannon vahvistamiseen

Lotta Haikkola & Oona Myllyntaus (toim.)

Tutkimuksessa selvitettiin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten subjektiivista ja objektiivista turvallisuutta sekä niitä koskevia tietopuutteita kirjallisuuskatsauksen, valtakunnallisia kyselytutkimuksia koskevan selvityksen sekä kunta- ja järjestökartoituksen avulla. Selvitys loi kokonaiskuvan olemassa olevasta tutkimuksesta, tietopuutteista ja seurantatiedon tuotantoon soveltuvista tiedonkeruuinstrumenteista sekä tiedontuotannon mahdollisuuksista kunnissa ja järjestöissä.

Maksuton verkkojulkaisu

Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022

Antti Kivijärvi (toim.)

Monet yhteiskunnalliset kriisit, elämänkulkuihin liittyvät epävarmuudet ja tulevaisuuden ennakoimattomuus ovat kuormittaneet erityisesti nuorten arkea. Ankarimmat korona-ajan rajoitukset kohdentuivat nuorten opiskeluun ja vapaa-ajan ryhmätoimintaan. Työmarkkinoiden yhä nopeammat muutokset tekevät elämänkuluista vaikeammin ennakoitavia. Ekokriisi ja nykyisten elämäntapojen kyseenalaistuminen koskettavat ennen kaikkea tämän päivän nuorten ikäluokkien tulevaisuutta.

Maksuton verkkojulkaisu tietoanuorista.fi-verkkosivuilla.

Tilaa painettu kirja.

Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista

Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.)

Koronavirus ja sen leviämistä seuranneet rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten elämään monin tavoin. Tässä julkaisussa tarkastellaan koronapandemian vaikutusta nuorten vapaa-aikaan kaupunkiympäristössä. Miten nuorten liikkuminen ja oleminen kaupunkitilassa muuttui? Miten korona-aika vaikutti nuorten käsityksiin kaupungista ja ajan viettämisestä siellä? Keskeinen tarkastelukulma on myös nuorisotyön merkitys nuorten arjessa: miten jalkautuva ja muu nuorisotyö voi olla läsnä nuorille ja edistää heidän hyvinvointiaan?

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives

Edited by Alix Helfer, Sinikka Aapola-Kari, and Jakob Trane Ibsen

Several necessary restrictions and measures were implemented across the Nordic region to protect the population during the COVID-19 pandemic. Many children and young people have suffered because of these restrictions. In most Nordic countries,
schools and cultural and recreational activities have been entirely or partially closed for long periods, and many services related to healthcare and welfare have become less accessible. These activities and services are important for children and
young people’s quality of life. In some areas, however, the restrictions may have also made everyday life simpler for some. The experiences of the first few lockdowns seem to differ from those that came later. There are differences between children
and youth based on their age, gender, ethnicity, and their socioeconomic status.

PDF publication

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen

Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.)

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa lähdettiin seuraamaan sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Entä mitä tulevaisuus toisi tullessaan näille nuorille, toteutuisivatko heidän unelmansa? 

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Vaikeimmin vammaisten nuorten liikunnallinen osallisuus

Susan Eriksson & Eero Saukkonen

Suomessa on pitkään pidetty tärkeänä edistää kansalaisten liikunnallisuutta. Vammaisten henkilöiden liikunnallisuutta on kuitenkin alettu kunnolla ajatella vasta viime vuosikymmeninä. Tässä kirjassa tarkastellaan liikunnallisen osallisuuden toteutumista tuon kansalaisoikeuden kannalta ehkä kaikkein marginaalisimmassa ryhmässä, eli vaikeimmin vammaisten nuorten parissa.

Maksuton verkkojulkaisu.

Tilaa painettu kirja.

Yhteenvetoluku teoksesta Liikkuvia utopioita, hidastamisen politiikkaa. Tutkimus nuorista liikkeessä ilmastokriisin ajassa

Mikko Piispa

Nuoret ovat kasvaneet ennennäkemättömän liikkuvuuden ajassa, jossa matkailu on tavanomainen osa elämää. Suomessa nuorilta jopa odotetaan liikkuvuutta osana nuoruutta. Samanaikaisesti ilmastokriisi etenee, mikä herättää nuorten keskuudessa huolta. Kaiken lisäksi liikkuvuus, aiheuttaessaan ilmastopäästöjä, asettuu ristiriitaan ilmastokriisin hillitsemisen kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu.