Lehdet

Nuorisotutkimus 3/2013

Nuorisotutkimus-lehden 3/2013 artikkeleissa tarkastellaan nuorten valmiuksia käydä yhteiskunnallista keskustelua kouluympäristössä ja nuorisotyön opetussuunnitelman laatimista toimintatutkimuksellisena prosessina.

Lehdessä käsitellään myös muun muassa Brasilian mielenosoituksia ja alakoulun sosiaaliohjauksen mahdollisuuksia.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 2/2013

Nuorisotutkimus-lehden 2/2013 artikkeleissa tarkastellaan monikulttuurisuutta nuorisotyön arjessa ja kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttöä. Lehdessä käsitellään myös muun muassa nuorten tilapäisasumista vanhempien luona sekä nuoria rakenteiden rattaissa. Lehden uutuus on tutkijahaastattelu: ensimmäinen haastateltava on professori Hilary Pilkington.

Nuorisotutkimus 1/2013

Nuorisotutkimus-lehdessä luovutaan teemanumeroista tänä vuonna. Tämä numero on siirtymä teemapohjaisesta teemattomaan, silta uuden ja entisen välillä. Lehden sisällöstä suurimman osan ovat toimittaneet Anne Puuronen ja Raili Välimaa, joiden teemapääkirjoituksessa pohditaan sisältöä seksuaalisuuteen kasvamisen näkökulmasta.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2012 - Osallisuus ja osallistuminen

Nuorisotutkimus-lehden numeron 1/2012 teemana on lasten ja nuorten osallisuus ja osallistuminen. Lasten ja nuorten osallistuminen on oikeus, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ei ole niin selvää. Esimerkiksi sitä, miten osallistumisesta voitaisiin tehdä lapsille ja nuorille palkitsevampaa on arvioitu enemmän kuin osallistumisen vaikutuksia.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 4/2011 - Kiltteys ja kunnollisuus

Tämän teemanumeron kontekstissa kiltteys toimii herkistävänä käsitteenä, joka virittää tarkastelemaan nuoruuden moninaisuutta. Tavallaan nuorille sallitaan tai heiltä jopa odotetaan Sturm und Drangia, äärimmäisyyksiä ja älämölöä, mutta on olennaista kysyä, keistä nuorista tällöin puhutaan.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 4/2010 - Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi

Tässä Nuorisotutkimuslehden numerossa tarkastellaan taiteellisen toiminnan ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Kulttuurin ja taiteen myönteiset vaikutukset inhimilliseen hyvinvointiin ovat juuri nyt ajankohtaisia ja esillä. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä niihin on paneuduttu, ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin avulla on yksi viidestä asetetusta tavoitteesta valtion Kulttuuripolitiikan strategiassa 2020 (Opetusministeriö 2009, 23).

Lisää koriin