Nuorisotutkimus 1/2012 - Osallisuus ja osallistuminen

Nuorisotutkimus-lehden numeron 1/2012 teemana on lasten ja nuorten osallisuus ja osallistuminen. Lasten ja nuorten osallistuminen on oikeus, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ei ole niin selvää. Esimerkiksi sitä, miten osallistumisesta voitaisiin tehdä lapsille ja nuorille palkitsevampaa on arvioitu enemmän kuin osallistumisen vaikutuksia.

Ei saatavilla
Kuvaus

Nuorisotutkimus-lehden numeron 1/2012 teemana on lasten ja nuorten osallisuus ja osallistuminen. Lasten ja nuorten osallistuminen on oikeus, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ei ole niin selvää. Esimerkiksi sitä, miten osallistumisesta voitaisiin tehdä lapsille ja nuorille palkitsevampaa on arvioitu enemmän kuin osallistumisen vaikutuksia.

Vilja Laaksosen tekee artikkelissaan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvaa vertailevaa analyysia siitä, miten lasten osallistumista ja toimijuutta voidaan tukea vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Kristiina Eskelisen ja Noora Pyyryn artikkeleissa paneudutaan osallistaviin tutkimusmenetelmiin. Leena Haanpään ja Piia af Ursinin artikkelissa tarkastellaan nuorten valmiutta ja kiinnostusta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon heitä itseään koskevissa asioissa. Sakari Suutarisen ja Kari Törmäkankaan artikkelissa tarkastellaan osallistumisen rakenteita ja suomalaisten nuorten osallistumista eurooppalaisten vertailuaineistojen valossa. 

Tekijä: Ulla-Maija Salo (toim.)
ISSN: 0780-0886
Julkaisuvuosi: 2012
Ulkoasu: nidottu
Julkaisukieli: suomi

Pääkirjoitus

Ulla-Maija Salo
Lapsia, nuoria ja osallistujia

Artikkelit

Vilja Laaksonen
Vuorovaikutustaidot ja lasten osallistuminen vertaisryhmässä. Katsaus monitieteiseen tutkimuskirjallisuuteen.
 
Kristiina Eskelinen
Iltapäivätoiminnan osallistumisen tilat ja puhuvat kuvat 
 
Noora Pyyry
Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä
 
Piia af Ursin & Leena Haanpää
Nuorten osallistuminen luupin alla. Kyselytutkimus lounaissuomalaisten nuorten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
 
Sakari Suutarinen & Kari Törmäkangas
Nuorten laittomaan aktivismiin valmiuden yhteys maahanmuuttajakriittisyyteen ja osallisuuskokemuksiin koulussa

Lektiot

Tiina Nikkola
Oppimisen esteet ja mahdollisuudet ryhmässä
 
Minna Saarinen
Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla.
Katsaukset

Anu Alanko 
Osallisuusryhmä lasten ja nuorten osallistumisen tilana 

Puheenvuorot

Tiina Karhuvirta & Sinikka Mäntysalo-Lamppu
Näkymätön ja hajuton oppilaskuntatoiminta ei yllä tavoitteisiin 

Arviot

Noora Mäenpää
Lapsinäkökulman lähteillä