Nuorisotutkimus 3/2011 - Politiikka

Teemanumeron vastaavat toimittajat ovat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

Varastossa
Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa
Nuorista ja politiikasta            

Artikkelit

Tuukka Tomperi
Poliittinen sosialisaatio perheissä. Tutkimuksen perinteestä nykynäkymiin.    

Laura Lyytikäinen
Poliittinen aktivismi Venäjän nuorison silmin – nuorisoliike Oborona ja sen toimintamuodot   

Pia Lundbom
Kulttuurisista toisista vakavasti otettaviksi poliittisiksi toimijoiksi – pohdiskelua eläinoikeusaktivismin kulttuurisesta toiseudesta        

Patrik Söderberg & Mikael Nygård & Pia Nyman-Kurkiala
Samhälleligt deltagande bland tonåringar – rön från den österbottniska Ungdomsenkäten 2010–2011                         

Lektiot

Karoliina Ojanen
Tallityttöyden monet puolet     

Katsaukset

Kirsi Lähdesmäki
Nuorten käsityksiä politiikan ja poliitikkojen etiikasta             

Jonna Paavilainen
Nuorten poliittinen tietämys – onko yhteiskuntaopin opetuksella merkitystä?

Puheenvuorot
Lauri Rapeli & Vesa Koskimaa
Nuorten poliittista osallistamista vai poliittisen eliitin pelastamista?              

Arviot

Tiina Sotkasiira
Rakenteissa piilevä ja arkipäivän rasismi koulussa                    

Päivi Harinen
Sukupolvien puhevalta ja ohipuhuttu nuoruus