NUORISOTUTKIMUS 1/2016

Kuvaus

Tämän numeron artikkelit käsittelevät kysymyksiä nuorten aseman tulkitsemisen kategorioista eri tavoin. Feminististä etnografiaa käsittelevässä artikkelissaan laaja kirjoittajatiimi, Reetta Mietola, Päivi Berg, Katariina Hakala, Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen, Ulla-Maija Salo ja Tarja Tolonen, esittelee tutkimusmetodologiaa, joka ei pyri tuottamaan täsmätietoa päätöksenteon strategisiin tarpeisiin vaan on kiinnostunut käsittämään tutkimaansa kenttää refleksiivisesti ja ottamaan eronteon prosessit tarkasteluun. Ajankohtaista aihetta, nuorten vaikeutuneiden koulutussiirtymien tukemista käsittelevässä tekstissään Mirja Määttä, Elina Asikainen ja Mikko Saastamoinen tutkivat, miten aikuissosiaalityössä ja valmentavassa koulutuksessa voidaan tukea nuoria. Marjo Mattila, Maijaliisa Erkkola ja Anne Konu tutkivat perheaterioinnin yhteyttä nuoren tulevaan terveyskäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja terveellisiin elintapoihin.


Pääkirjoitus

Tomi Kiilakoski

Normaali ja ero                  1

 

Artikkelit

Reetta Mietola, Päivi Berg, Katariina Hakala, Elina Lahelma,
Sirpa Lappalainen, Ulla-Maija Salo & Tarja Tolonen

Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä      4

Mirja Määttä & Elina Asikainen & Mikko Saastamoinen

Tukeminen ja pakot nuorten vaikeutuneissa koulutussiirtymissä     18

Marjo Mattila & Maijaliisa Erkkola & Anne Konu

Perheateriointi ja nuorten hyvinvointi    35

 

Lektiot

Hanna Kiuru

Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana        51

 

Puheenvuorot

Ira Custódio

Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi                 56

 

Arviot

Markku Koivusalo

Täsmällisen intellektuellin outo uusi kehollistuminen. Pistääkö Michel Foucault nääs ny parastaan?    61

Johanna Kuivakangas

Nuoret taiteilijat Suomessa                    66

Matti Pietilä

Monipuolisten liikuntataidot ovat urheilijan polun perusta              68

Suvi Raitakari

Etsivä työ ja syrjässä eletty nuoruus yhteiskuntatieteellisen ajattelun läpivalaisemina                       71

 

Raportit

Kristiina Välimäki

Huomioita poststrukturalistisesta tutkimuksesta NERA-konferenssissa                73

 

Tässä numerossa kirjoittavat                  70

Nuorisotiedon kirjaston uutuusluettelo    76