Lehdet

Nuorisotutkimus 1/2021

Numerossa käsitellään romanttisia suhteita syrjäseuduilla kasvaneiden tyttöjen elämässä, nuorten asiakasosallisuutta monialaisessa palvelussa, nuorten työttömien orientaatioita aktivointitoimenpiteissä sekä nuorten koulussa kokeman sosiaalisen tuen yhteyttä subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja liikkumiseen. 

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2020

Populaarikulttuuri-teemanumero käsittelee lasten ja nuorten tuottamaa ja/tai kuluttamaa populaarikulttuuria sekä siinä esitettyjen teemojen suhdetta heidän kulttuuriseen identiteettiinsä. 

Koronaeristyksen aikana tilaukset lähetetään viiveellä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3-4/2019

Kaksoisnumeron artikkeleissa käsitellään käsityksiä harrastusten yhdenvertaisuudesta ja kustannuksista, vanhempiensa velkaannuttamien nuorten toimijuutta ja nuorisotyöntekijän ja järjestyksenvalvojan toimenkuvaa yhdistelevän työmuodon osittain ristiriitaista suhdetta nuorten kanssa toimimiseen kauppakeskuksissa sekä nuorten seurustelusuhteessa kokemaa väkivaltaa ja tarkastellaan nuorten lukemista ja etsitään tukea nuorten lukumotivaatiolle digitaalisista sovelluksista

Lisää koriin