Lehdet

Nuorisotutkimus 2/2022

Tämän Nuorisotutkimus-lehden artikkelit, katsaukset ja lektiot korostavat osallisuutta, reflektiota ja herkkyyttä tunnistaa ilmiöitä, ottaa niitä tutkimuskohteeksi ja arvioida niiden yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2022

Lehden artikkeleissa tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä sekä tuen tarvetta perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, nuoriin liitettyä huolta eduskuntavaaliohjelmissa ja suomalaista ”kilju-stooria” nuoruuden tähän asti tutkimattomissa kiljumuistoissa.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3/2021

Lehden artikkeleissa käsitellään ryhmämuotoisuuden mahdollisuuksia kuntoutuksessa ja koulupolullaan haasteita kohdanneiden nuorten tapoja jäsentää luku- ja kirjoitustaitoaan sekä tuodaan esiin koulun yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orientaation yhteyksiä ja tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia avata vaihtoehtoisia visioita normatiivisille oletuksille.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2021

Numerossa käsitellään romanttisia suhteita syrjäseuduilla kasvaneiden tyttöjen elämässä, nuorten asiakasosallisuutta monialaisessa palvelussa, nuorten työttömien orientaatioita aktivointitoimenpiteissä sekä nuorten koulussa kokeman sosiaalisen tuen yhteyttä subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja liikkumiseen. 

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2020

Populaarikulttuuri-teemanumero käsittelee lasten ja nuorten tuottamaa ja/tai kuluttamaa populaarikulttuuria sekä siinä esitettyjen teemojen suhdetta heidän kulttuuriseen identiteettiinsä. 

Koronaeristyksen aikana tilaukset lähetetään viiveellä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3-4/2019

Kaksoisnumeron artikkeleissa käsitellään käsityksiä harrastusten yhdenvertaisuudesta ja kustannuksista, vanhempiensa velkaannuttamien nuorten toimijuutta ja nuorisotyöntekijän ja järjestyksenvalvojan toimenkuvaa yhdistelevän työmuodon osittain ristiriitaista suhdetta nuorten kanssa toimimiseen kauppakeskuksissa sekä nuorten seurustelusuhteessa kokemaa väkivaltaa ja tarkastellaan nuorten lukemista ja etsitään tukea nuorten lukumotivaatiolle digitaalisista sovelluksista

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 2/2019

Teemanumero tarjoaa tulokulmia musliminuorten elämään ja toimijuuteen monenlaisten haasteiden, mutta myös mahdollisuuksien, odotusten ja haaveiden keskellä.