Lehdet

Nuorisotutkimus 1/2023

Nuorisotutkimus-lehden 1/2023 vertaisarvioiduissa artikkeleissa tarkastellaan oppilaiden hyvinvointia poikkeusolojen etäopetuksessa, työn merkitystä nuorille miehille, merkityksellisyyden kokemuksen yhteyttä nuorten taitoihin ja työnsaantiasenteisiin sekä K-0-toimintaa pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa. Lehdessä on lisäksi kolme lektiota.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 4/2022

Tässä numerossa ovat esillä koulutukseen ja työhön tai niiden puuttumiseen liittyvät teemat sekä vapaa-aika, perhe ja sukupolvisuhteet, seksuaalisuus ja sosiaaliset suhteet.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3/2022

Teemanumeron tekstit tekevät näkyväksi elämänkulullisen tutkimuksen voimaa kutsua esiin henkilökohtaisia kokemuksia ja tulkintoja, mutta myös osallistuvat ajankohtaiseen nuorisotutkimukselliseen tutkimuskeskusteluun.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 2/2022

Tämän Nuorisotutkimus-lehden artikkelit, katsaukset ja lektiot korostavat osallisuutta, reflektiota ja herkkyyttä tunnistaa ilmiöitä, ottaa niitä tutkimuskohteeksi ja arvioida niiden yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2022

Lehden artikkeleissa tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä sekä tuen tarvetta perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, nuoriin liitettyä huolta eduskuntavaaliohjelmissa ja suomalaista ”kilju-stooria” nuoruuden tähän asti tutkimattomissa kiljumuistoissa.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3/2021

Lehden artikkeleissa käsitellään ryhmämuotoisuuden mahdollisuuksia kuntoutuksessa ja koulupolullaan haasteita kohdanneiden nuorten tapoja jäsentää luku- ja kirjoitustaitoaan sekä tuodaan esiin koulun yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orientaation yhteyksiä ja tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia avata vaihtoehtoisia visioita normatiivisille oletuksille.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 1/2021

Numerossa käsitellään romanttisia suhteita syrjäseuduilla kasvaneiden tyttöjen elämässä, nuorten asiakasosallisuutta monialaisessa palvelussa, nuorten työttömien orientaatioita aktivointitoimenpiteissä sekä nuorten koulussa kokeman sosiaalisen tuen yhteyttä subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja liikkumiseen. 

Lisää koriin