Lehdet

Nuorisotutkimus 1/2020

Populaarikulttuuri-teemanumero käsittelee lasten ja nuorten tuottamaa ja/tai kuluttamaa populaarikulttuuria sekä siinä esitettyjen teemojen suhdetta heidän kulttuuriseen identiteettiinsä. 

Koronaeristyksen aikana tilaukset lähetetään viiveellä.

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 3-4/2019

Kaksoisnumeron artikkeleissa käsitellään käsityksiä harrastusten yhdenvertaisuudesta ja kustannuksista, vanhempiensa velkaannuttamien nuorten toimijuutta ja nuorisotyöntekijän ja järjestyksenvalvojan toimenkuvaa yhdistelevän työmuodon osittain ristiriitaista suhdetta nuorten kanssa toimimiseen kauppakeskuksissa sekä nuorten seurustelusuhteessa kokemaa väkivaltaa ja tarkastellaan nuorten lukemista ja etsitään tukea nuorten lukumotivaatiolle digitaalisista sovelluksista

Lisää koriin

Nuorisotutkimus 4/2017

Teemanumero keskittyy vammaisuutta koskevaan tutkimukselliseen tyhjiöön ja pyrkii tuomaan esille sitä nuoriin ja lapsiin liittyvää vammaistutkimusta, jota Suomessa tehdään tällä hetkellä. 

Lisää koriin