Kirjat

Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014

Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen & Matilda Wrede-Jäntti (toim.)

Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.

Lisää koriin

Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään

Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää (toim.)

Mitä nuoruus on merkinnyt eri aikoina nuoruuttaan Suomessa eläneille? Miten nuoruuttaan muistavat ja siitä kirjoittavat 1900-luvun alussa syntyneet, joiden lapsuus- ja nuoruusvuosia leimasivat pula- ja sotavuodet? Entä toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, joita Suomessa usein pidetään ensimmäisenä varsinaisena nuorisosukupolvena? Miltä kuulostaa nuoruus 2010-luvun taloudellisen epävarmuuden aikana?

Lisää koriin

Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään

Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki (toim.)

Oi nuoruus -antologian teksteistä muodostuu monikerroksinen ja moniääninen tarina siitä, miten nuoruuden merkitys ja nuorten paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ovat muuttuneet 1900-luvun alkupuolelta 2010-luvulle tultaessa. Esiin piirtyy henkilökohtaiselta tasolta kerrottu kertomus siitä, kuinka agraarinen yhteiskunta, jossa työnteko ja niukkuus loivat nuoruuden puitteet, muuntautui lyhyessä ajassa vauraaksi teollisuus- ja tietoyhteiskunnaksi.

Lisää koriin

Nuorisotakuun arki ja politiikka

Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.)

Nuorisotakuu on yksi Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman suurista lupauksista. Sen on tarkoitus taata nuorille työttömille ja vastavalmistuneille työtä ja koulutusta. Takuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nyt on pohdiskelun ja väittelyn aika.

Saatavilla myös verkkojulkaisuna (pdf).

Lisää koriin

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Sami Myllyniemi (toim.)

Nuorisobarometri 2013:n teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat. Lisäksi selvitetään vaikuttamisen motiiveja ja esteitä sekä nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista eri elämänalueisiin.

Saatavana myös verkkojulkaisuna.

Lisää koriin

Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys

Tommi Hoikkala ja Petri Paju

Mitä kaikkea ysiluokalla vuodessa tapahtuu? Tutkijapari Angst B ja Lintsari soluttautui osaksi eteläsuomalaista 9C-luokkaa lukuvuoden ajaksi: istui pulpetissa, kärvisteli kokeissa, osallistui liikuntapäiviin ja retkille sekä vietti mopojuhlaa, vappunaamiaisia ja ysijuhlaa.

Kirja on loppuunmyyty. Voit ostaa e-kirjan Gaudeamuksesta. Muutama kappale kirjaa on vielä myynnissä Rosebud Booksissa. (Tilanne toukokuussa 2023.)

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013

Sami Myllyniemi & Päivi Berg

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa.

Saatavilla myös verkkojulkaisuna (pdf).

Lisää koriin

YAD Street Team - huumekriittistä kevytaktivismia nuorille

Suvi Ervamaa & Mikko Piispa

YAD Youth Against Drugs ry on kehittänyt Street Team -mallia nuorten huumeiden vastaiseen vapaaehtoistyöhön. Vuodesta 2007 lähtien tämä matalan kynnyksen aktivismi on vakiintunut yhdeksi järjestön toimintamuodoista. Tähän kirjaan on koottu RAY:n rahoittaman kolmivuotisen Street Team -hankkeen arviointi vuosilta 2010–2012.

Lisää koriin

Kaveria ei jätetä!

Riikka Korkiamäki

Ovatko nuorten ikätoverisuhteet riski vai resurssi? Tarjoavatko nuoret toisilleen tukea ja turvaa, vai houkuttelevatko pahoille teille? Nuorisoporukat nähdään yleensä kielteisessä valossa, mutta kaverit voivat olla myös merkittävä tuen ja osallisuuden lähde.