Kirjat

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)
ISBN: 978-952-7175-18-7 (nid.)
ISBN: 978-952-7175-19-4 (PDF)
sivuja: 210
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi

 

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 185, Tiede

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 105, Tiede

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 

 

 

 

Lisää koriin